Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftsmiljarderna går till utländska företag

/

Bergvik Skog AB ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen för att bygga 34 vindraftverk söder om Sveg.Företaget förbereder ytterligare en ansökan som innebär landskapets största vindkraftpark, 100 snurror, på Skaftåsen nära gränsen mot Hälsingland.

Annons

– Investeringarna beräknas till omkring en miljard på Brickan söder om Sveg och mellan 4–5 miljarder på Skaftåsen, säger Peter Svantesson vindkraftsamordnare på Bergvik Skog AB.

– Sannolikt blir det frågan om att bygga i etapper och inte allt på en gång.

Svensk industri ligger uppenbart efter när det gäller att tillgodogöra sig affärsmöjligheter och utveckling av teknik i samband med vindkraftsutbyggnaden.

Inom området förnyelsebar energi vill länsstyrelsen att länets företag blir betydligt mer aktiva framöver.

Som LT skrev i torsdags kan företag i länet som utvecklar teknik, produkter och tjänster inom vindkraften räkna med att länsstyrelsen öppnar kassan genom det nya tillväxtprogrammet.

Förutsatt att länsstyrelsen godkänner de här två projekten i Härjedalen så pekar det mesta på att företag utomlands är de stora vinnarna.

Finns de här vindraftverken i Sverige eller plockar ni hem dem utifrån?

– Det mesta av tillverkningen är utomlands. Det är mycket från Tyskland och Danmark. Spanien och Indien finns med i bilden och kineserna är på frammarsch, säger Peter Svantesson.

– Diskussioner pågår om tillverkning i Sverige efter haussen kring vindkraften.

Finanskris och lågkonjunktur råder. Hur bedömer ni möjligheterna till finansiering?

– Det är inte bestämt vem som kommer att bygga vindkraftsparken så det vet vi inte. När det gäller priser så brukar de gå ner i vissa branscher när läget är som det är nu. Men verken har snarare blivit dyrare eftersom kronan nu är svag, säger Peter Svantesson.

– Fortfarande är det en öppen fråga om Bergvik blir ägare till vindkraftverken när de står på plats. Det kan bli andra intressenter som bygger och äger.

Bergvik Skog AB äger markområdena. Byggstart av den stora parken på Skaftåsen sker tidigast om ett par, tre år. Den mindre parken på Brickan kan gå något snabbare.

Enligt bolagets bedömning har platserna valts med omsorg utan att någon betydande påverkan på miljön uppstår.

Inventeringar görs av exempelvis fågellivet. Det har framkommit att ett aktivt kungsörnsbo finns inom två kilometers radie från ett planerat område.

Brickan används som reservbetesområde av Mittådalens, Tossåsens och Handölsdalens samebyar.

– Samrådet har rullat på bra och som vi ser det har inga allvarliga synpunkter mot det här kommit upp ännu, säger Peter Svantesson.

– Ansökan för Skaftåsen kommer att gå in om ett par månader till länsstyrelsen.

Miljöprövningsprocessen för vindkraftparken i Brickan pågår på länsstyrelsen:

– Vi kollar så att ansökan innehåller alla de uppgifter som krävs så det går att göra en bedömning av miljöpåverkan, säger Sara Huss som handlägger prövningen.

– Målet att hinna med sånt här på åtta månader men det kan hamna på upp mot ett år också. Nu är det väldigt många ärenden inne för bedömning.

Mer läsning

Annons