Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Turistföretagare nekas locka rovdjur med åtel

/

Turistanläggningen Fjällripan i Lofsdalen vill få lov att locka björn och älg till särskilda platser med hjälp av lockbeten, och överklagar länsstyrelsens avslagsbeslut. Genom att använda lockbeten skulle turister kunna komma riktigt nära djuren, skriver företagaren.

Annons

Fjällripan i Lofsdalen överklagar nu länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Genom att använda lockbeten skulle turister kunna komma riktigt nära djuren, skriver Odd Mörk, ägare till Fjällripan. Länsstyrelsen ansåg dock att det fanns bättre sätt att genomföra vildmarksturismen på och avslog därför ansökan.

Länsstyrelsen skriver att:

– Åtling medför, en ändring av björnens naturliga beteende. Den tid och på det sätt som björnen söker föda förändras. Björnen kan förknippas människolukt med mat och den kan då bli mindre skygg för människor, vilket kan leda till att den dras närmare bebyggelse och börjar söka föda i sopor. En björn som vänjs vid människans närvaro kan bli farlig.

Fjällripan i Lofsdalen vill överklaga beslutet på nedanstående grunder:

– I länsstyrelsens yttrande sägs att vegetabilisk åtling skulle medföra att artens bevarandestatus skulle påverkas negativt. Enligt vår mening torde artens bevarande knappast hänga på att ett antal fotografer gömmer sig i skogen för att fotografera björnen och för att se när björnen äter bär och frukt. I annat fall borde avskjutningen minskas i stället för att fördubblas årligen.

– Vi finner vaga stöd i svensk lagstiftning för beslutet. Störningen borde vara minimal. Detta också när man inser att det tänkta området och gömslet ligger mer än en mil från närmaste bebyggelse (jaktsuga) och 6 km från närmaste väg.

– Lofsdalsområdet har under flera år kunnat anses som ett av Sveriges björntätaste områden där björn nära bebyggelse inträffar regelbundet.

– Vargas Vildmarkslodge i Hälsingland har bedrivit exakt denna typ av vildmarksturism i fyra år. Vargas har blivit utsedd till Årets Ekoturismföretag i Sverige för en vecka sedan. Företaget Vargas Vildmarkslodge säger att de aldrig lyckats utan stöd från myndigheter och lokalt näringsliv. Rimligen borde samma förutsättningar gälla i Hälsingland som i Härjedalen. Även inom andra EU-länder är denna typ av turism tillåten exempelvis Finland.

– Det finns en stor efterfrågan från fotografer och vildmarksintresserade att se björn i vilt tillstånd. Vi finner det tveksamt att, vid varje tillfälle, ett begränsat antal personer i ett gömsle skulle störa björnens levnadsbetingelser. Detta i synnerhet då det handlar om en begränsad tid på året.

– I området finns lång erfarenhet av björn som vistas i närheten av människor. Problem kommer alltid att finnas när människa och natur ska kivas om samma område. I detta fall är det inte frågan om att inkräkta på björnens naturliga rörelsemönster utan snarare att kunna se, uppleva och fotografera björn utan att störa dess beteende.

– Vi skulle med glädje möta länsstyrelsens representanter för att rå råd om hur vi ska göra för att få ett tillstånd till rovdjursturism i Lofsdalsområdet, Odd Mörk.

Mer läsning

Annons