Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på niorna i Härjedalen

/

Som LT tidigare har skrivit minskade antalet elever som klarar måluppfyllelse och är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan från förra året. Resultatet visade också att allt för stora variationer råder mellan olika skolor i kommunen.

Annons
Inför läsåret 08/09 planerar man att genomgöra dessa åtgärder för att öka måluppfyllelsen i åk 9 berättade för- och grundskolechefen Cajsa Salomonsson under Buf:s sammanträde i går.
Man kommer att ha enskilda samtal med lärare och arbetslag för att belysa vikten av ökad måluppfyllelse.
Extra insatser för elever i behov av särskilt stöd. Till exempel extra tid i matematik.
Ett utökat och intensivt samarbete med föräldrar/vårdnadstagare. Målen i elevens IUP kopplas tydligare till måluppfyllelsen.
Krafttag för att motivera elever med hög frånvaro att komma till skolan.
För elever i behov av mer praktiskt undervisning förekommer fler laborationer i fysik och kemi.
Pedagogiska utredningar för att ringa in elevers styrkor och dilemmor.
Kompetensutveckling för personalen i att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa skriva och räkna.
Ämneskonferenser i hela kommunen med syfte att skapa och stärka en samsyn kring kursplaner, bedömning och betyg.
Nationella proven i årkurs 3 och 5 ska utgöra en grund för analysen av elevers behov.
Läs- och skrivutvecklare och matematikutvecklare införs i hela kommunen.

Mer läsning

Annons