Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sametinget: Regeringen respekterar oss inte

Regeringen vill att Samefondens medel ska bekosta arrendeavgifter till privata markägare för renbetet i Härjedalen. Om förslaget i budgetpropositionen för 2009 blir verklighet när riksdagen fattar beslut den 8 december, kommer det att bli så.

Annons
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 att en del av Samefondens medel ska användas till att delfinansiera samebyarnas arrendekostnader till privata markägare i Härjedalen.
Om riksdagen antar förslaget så kör man över både Sametinget och Samefondens styrelse. Frågan om samiskt inflytande och samers mänskliga rättigheter ställs då på sin spets. Detta skriver Sametinget i ett pressmeddelande.
De totala arrendekostnaderna för vinterbetet i Härjedalen beräknas till 1,5 miljoner, varav samebyarna inte förmår betala mer än högst hälften.
Sametinget har under sitt plenum i maj 2007 fattat beslut om att inte godkänna Jordbruksverkets förslag om att använda medel ur Samefonden till arrendekostnader. Samefondens medel ska främja rennäring, samisk kultur och samiska organisationer.
– Regeringen respekterar inte ett demokratiskt valt parlament som har fattat ett enhälligt demokratisk beslut att inte godkänna att Same-fondens medel ska gå till arrendekostnader, säger Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Bauer.
Samefondens ordförande Lars Wilhelm Svonni ser det som ett enormt övertramp.
– Samerna har svårt att vinna tvister om marker i svenska domstolar eftersom bevisbördan för rätten till renbete på grund av urminnes hävd ligger på samerna. Först stjäl staten rättigheterna och sedan pengarna. Det är en ekvation som inte går ihop i en modern demokrati om man inte vill utmåla sig själv som en skurkstat, säger Lars Wilhelm Svonni.
FN:s rasdiskrimineringskommitté CERD kom med nya rekommendationer till Sveriges regering den 18 augusti 2008.
Kommittén anser bland annat att bevisbördereglerna måste förändras i rättegångar om markrättigheter så att bevisbördan inte bara ligger på samebyarna och att same-byarna måste få ekonomiskt stöd för att kunna försvara sina rättigheter i domstol.
De anser även att samernas muntliga traditioner och bristen på skriftlig samisk dokumentation ska beaktas när man drar upp gränser för rätten till renbete.
J Först stjäl staten rättigheterna och sedan pengarna. Det är en ekvation som inte går ihop i en modern demokrati om man inte vill utmåla sig själv som en skurkstat.
Lars Wilhelm Svonni, Samefondens ordförande

Mer läsning

Annons