Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Samebyns överklagande om vindkraft ska avslås”

Miljö- och byggnämnden föreslås stå fast vid sitt beslut att ge Vindkompaniet bygglov för 30 vindkraftverk på Glötesvålen.

Annons

Mittådalens sameby har överklagat bygglovet och därefter överklagat länsstyrelsens beslut att avslå överklagan av kommunens beslut och redovisat motiven i en särskild skrivelse upprättad av Svenska Samernas Riksförbund på updrag av samebyn. Av förslaget till yttrade framgår att Glötesvålen är ett av få kalfjällsområden i Härjedalen som anses som lämplig för vindkraft.

Samebyn åberopar områdets betydelse som betesområde och hänvisar bland annat till de goda hänglavförekomsterna runt Glötesvålen – Dörrsvålen – Tvillingvålen.

I yttrandet skriver kommunen att då vindkraftverken avses placeras ovan trädgränsen så kommer även framledes hänglavområdena att vara tillgängliga för bete.

En del av den för vindkraftsutbyggnaden aktuella marken är privatägd och omfattas således inte av betesrätt på grund av laga kraftvunnen dom i det så kallade Renbetesmålet.

Detta innebär enligt kommunen att det utan avtal med berörda privatägda fastigheter i praktiken blir mycket svårt att nytta Glötesvålen för renbete. Glötesvålen är numera utpekad som riksintresse för vindkraft. Då det inte kan styrkas att Glötesvålen utgör riksintresse för rennäringen anser kommunen att riksintresset för vindkraft äger företräde.

Kommunen vill att samebyns överklagande av länsstyrelsens beslut ska avslås.

Mer läsning

Annons