Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samebyar förlorar strid om samefondens pengar

Hälften av de medel från Statens fastighetsverk som årligen tillförs Samefonden ska från den 1 januari 2009 överföras till en särskild delfond under Samefonden som får användas av länsstyrelsen. Tre samebyar ville få detta beslut upphävt men fick avslag.

Annons

Hälften av de medel som från Statens fastighetsverk årligen tillförs Samefonden ska från den 1 januari 2009 överföras till en särskild delfond som särredovisas under Samefonden. Länsstyrelsen i Jämtlands län får disponera inkomsterna under delfonden för finansiering av högst 50 procent av arrendekostanderna för vinterbete i länet.

Detta beslut ville Handölsdalens sameby, Tåssåsens sameby och Ruvhten Sijte få upphävt då de anser att medel som tillhör den samiska befolkningen undandragits samerna. De anser att en del av Samefondens medel blir låsta, vilket leder till att det finns mindre pengar för samebyarna att nyttja till övriga angelägenheter som Samefonden finansierar. Beslutet rör därför de enskilda samebyarnas ekonomiska intressen och påverkar därigenom samebyarnas civila rättigheter.

Samebyarna menar också att regeringen indirekt prövat samebyarnas skyldighet att betala ersättning för arrendeavgifter till markägare till ett visst belopp. Enligt regeringens beslut ska medlen användas till att betala ersättning till privata markägare för avgifter som samebyarna bestrider betalningsskyldighet för. Enligt rennäringsförordningen ska ärende om bidrag ur Samefonden prövas av styrelsen för Samefonden eller av Sametinget. Regeringen har inte respekterat Samefondens egen styrelse och dess uppdrag, och inte heller respekterat Sametingets enhälligt och demokratiskt fattade beslut att inte godkänna att Samefondens medel används till arrendeavgifter, anser samebyarna i yrkandet.

Mer läsning

Annons