Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen ger tummen upp för gondolbanan i Funäsdalen

/
  • Upp till toppen av Funäsdalsberget är det tänkt att gondolbanan ska gå. Regeringen har nu godkänt detaljplanen som överklagats av en bybo.

Det blir grönt ljus för den detaljplan för Funäsdalen som Härjedalens kommun beslutat om. Miljödepartementet avslår överklaganden av länsstyrelsens beslut.

Annons

Den nya detaljplanen för Funäsdalens bykärna har väckt reaktioner, framför allt hos en del bybor som inte vill se en exploatering av Funäsdalen. Samtidigt är det många som ser den nya planen som ett tryggande av byns framtid, då Funäsdalen lever av turismen.

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutade den 6 augusti 2008 att anta detaljplanen för Funäsdalen 112:1, 22:5 m.fl. i kommunen. Sedan beslutet överklagats beslutade Lässtyrelsen i Jämtlands län den 10 september 2008 att avslå överklagandet.

En bybo har sedan överklagat länsstyrelsens beslut till Miljödepartementet som sista instans och anfört bland annat att kommunen inte har följt plan- och bygglagens (1987:10), PBL, regler som anger att planbeskrivningen ska åtföljas av illustrationsmaterial. Gondolbanan kommer att ligga 60 meter från den överklagandes fastighetsgräns och banan kommer att skära rakt över fastighetens utsikt över sjön, byn och fjällen, skrev bybon i överklagandet.

Behovet att konstsnö kommer att öka vilket innebär buller och dimmor från snökanoner. Buller och avgaser från ytterligare 80 bilar kommer att medföra miljöpåverkan jämfört med dagens situation, skriver den överklagande också.

Boverket har yttrat sig och anser sammanfattningsvis att den antagna planen inte kräver upprättande av särskild miljökonsekvensbeskrivning.

Regeringen konstaterar att inom planområdet gäller detaljplan antagen 1981. Enligt gällande plan är marken i huvudsak avsedd för allmänna ändamål, med maximal tillåten byggnadshöjd 10 m.

Regeringen anser att det underlag som utarbetats i samband med detaljplanearbetet är tillräckligt för den prövning som ska ske i ärendet. Regeringen finner inte skäl att frångå Boverkets bedömning att planen inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan att det varit nödvändigt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning i samband med planläggningen. Sammantaget finner regeringen att det inte framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som skulle innebära att kommunens beslut inte tillkommit i laga ordning.

Regeringen finner, vid prövning av ärendet i sak, att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för den överklagande att planen av det skälet inte kan godtas.

Mer läsning

Annons