Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positiv stämning när vindkraftsprojekten diskuterades

/
  • Det här är det hittills enda vindkraftverk som o2Vindkompaniet byggt i Härjedalen, vid Brickan söder om Sveg. Stora projekt är nu på gång i Garpkölen och Trötberget/Botbergen liksom Glötesvålen.Foto: Leif Eriksson

Det var ett stort intresse när o2Vindkompaniet höll sitt första informationsmöte om de båda nya projekten Garpkölen och Trötberget/Botbergen i södra Härjedalen.
– Och det mest glädjande var att alla var positivt inställda, inte en enda negativ röst hördes, säger Jan Olof Dahlin vid o2Vindkompaniet.

Annons

– Det brukar alltid finnas någon/några som motsätter sig projekt, men inte den här gången. Det kan förhoppningsvis betyda att de båda projekten finns i okontroversiella områden.

Garpkölen ligger i den sydöstra delen av Härjedalen med byarna Ängersjö åtta kilometer norrut och Rullbo i Ljusdals kommun en mil söderut som närmaste bebyggelse. Till centralorten Sveg är det tre mil.

Anläggningen är planerad att omfatta högst 32 vindkraftverk med en maximal effekt om 96 MW. Befintliga skogsbilvägar ska användas och 17 km ny väg måste anläggas.

Till den planerade anläggningen krävs en utbyggnad av det befintliga elnätet, som ägs och drivs av Fortum. En ny luftledning ska uppföras mellan Garpkölen och regionnätet i höjd med Krokströmmen.

Omgivningarna karakteriseras av mjuka kullar och högre berg, vilket medför att vindkraftverken inte kommer att vara synliga på långt håll.

När det gäller Trötberget/Botbergen ligger området tre km nordost om Mosätt och sju km öster om Herrö. Till Sveg är sträckan 15–20 km.

På Trötberget finns utrymme för 35 vindkraftverk och Botbergen 15. Den samlade effekten kan uppgå till 150 MW.

Elnätsfrågan kommer att utredas i samråd med Härjeåns Nät, som har områdeskoncession. Båda områdena används som vinterbete för Mittådalens och Handölsdalens samebyar och renleder passerar genom områdena.

Inom områdena finns också en del naturvärden som nyckelbiotoper, sumpskogar och våtmarker.

Vindkompaniet säger också att man vill gagna den lokala utvecklingen genom någon form av bygdepeng. Möjlighet till lokalt delägande kommer också att erbjudas.

– Såväl Garpkölen som Trötberget/Botbergen kommer att behandlas i den nya översiktsplan som Härjedalens kommun håller på att ta fram, säger Jan Olof Dahlin.

– Vi har den erfarenheten av kommunen, att den har en kunnig personal och hanterar ärenden på ett väldigt bra sätt. Härjedalens ligger absolut i framkant när det gäller vindkraftsetableringar, säger Dahlin till slut.

Mer läsning

Annons