Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Översiktsplanen för Funäsdalen ger plats för miljardinvesteringar

Härjedalens kommun presenterar nu ett förslag till ny översiktsplan för det mycket expansiva Funäsdalen-Ljusnedals- området.

Annons

Ett av målen är att ytterligare stärka områdets attraktionskraft och möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av olika typer av turistiska bäddar, samt service-och aktivitetsanläggningar.

Utförsåkningen på Funäsdalsberget föreslås utvecklas i tre etapper. Första etappen är genomförd. Den andra innebär en smågondolbana från centrala Funäsdalen upp till bergets topp och nedfart till byn. I tredje etappen ska nya liftar och nedfarter på norra och nordvästra delen av Funäsdalsberget byggas.

En utveckling av utförsåkningen fordrar också ett väsentligt tillskott av nya turistbäddar. Det planeras för 1500 liftnära bäddar.

När norra och nordvästra delen av Funäsdalsberget ska exploateras kommer det att behövas totalt 5000-7000 nya bäddar och minst 1700 nya parkeringsplatser.

Kommunen vill förstärka Funäsdalens roll som centrum för turismen i västra Härjedalen samtidigt som tillskapar en säker och attraktiv vägmiljö. Det ska bl.a. göras genom att förena genomfartsfunktionen med ett attraktivt affärsstråk, se över parkeringsfrågan längs genomfarten, fartdämpande portar i byn och utreda möjliga förtätningar längs genomfarten.

I planförslaget finns medtaget områden som möjliggör stora utbyggnadsmöjligheter bland annat med turistbäddar.

I nordvästra delen av Funäsdalsberget kan det till exempel bli möjligheter för 10000-12000 nya bäddar. Det handlar om ett helt nytt och stort utbyggnadsområde.

Vindkraften är på väg att bli betydelsefull i Härjedalen med många initierade projekt. Men i Funäsdalen-Ljusnedal menar planförfattarna att det inte bör tillåtas vindkraftsetableringar med tanke på turismen och rekreationsvärdena.

En försiktig uppskattning av utbyggnadsvolymen ger tillskapande av cirka 200 nya årsarbetstillfällen och investeringar på byggsidan på cirka 2,5-3 miljarder kr.

– Det här är en expansiv plan, som visar den starka utveckling som sker i Funäsdalsområdet, säger kommunens miljö-och byggchef Bror Norberg.

– Det är också en översiktsplan som siktar framåt och som ska ligga till grund för områdets utveckling de närmaste 15-20 åren.

Mer läsning

Annons