Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överklagar länsstyrelsebeslut

Ägarna till två fastigheter i Malmagen i västra Härjedalen överklagar nu till miljödepartementet länsstyrelsens beslut angående en detaljplan.

Fastighetsägarna hade yrkat att detaljplanen skulle upphävas.

Annons

Till stöd för sin talan till länsstyrelsen framhöll de att det saknas en fullständig behovs-och konsekvensanalys av utbyggnaden av parkeringsplatser och förlängning av en lokalgatan Rävstigen. Fastighetsägarna anförde särskilt att behov av parkeringsplatser samt ökning av buller och luftföroreningar inte har utretts. Vidare anfördes att vissa fastigheter särbehandlas samt att detaljplanen medför ingrepp i ett känsligt fjällnaturområde.

Länsstyrelsen skriver att planområdet ligger inom ett tidigare planlagt område och hade inget att erinra om Härjedalens kommuns handläggning i ärendet.

Vidare bedömde länsstyrelsen att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen och med länsstyrelsens granskningsyttrande. Länsstyrelsen hävdar också att de allmänna intressena har beaktats.

I sitt överklagande till miljödepartementet hävdar de två fastighetsägarna att det är en bristfällig behovs-och konsekventanalys av både parkeringen samt Rävstigen.

Samfällighetsföreningen gjorde under 2008/2009 års vintersäsong en inventering och fann att det finns åtminstone 20 parkeringsplatser för mycket under högsäsongen i påsk och nyår.

– Ett stort antal parkeringar samt en ny väg kommer givetvis att skapa en större förändring i området vad gäller utsläpp och buller, hävdar fastighetsägarna i skrivelsen till miljödepartementet.

Mer läsning

Annons