Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny sträckning av E 45 kan missgynna Sveg men gynna Ytterhogdal

/
  • Mellan Rengsjön-Sveg är det framför allt delen Byvallen-Bäckedal, som den här smala och kurviga viadukten över Inlandsbanan, som behöver åtgärdas.Foto: Leif Eriksson

Den planerade dragningen av E 45 förbi Sveg, mellan Rengsjön och Älvros, har varit föremål för mycket diskussion de senaste 15 åren. Framför allt har Svegshandlarna gjort tummen ner för projektet och Härjedalens kommun stödde länge deras åsikt.

Annons

Nu är frågan aktuell igen eftersom vägprojektet av Vägverket har placerats under tidsperioden 2016–2021. Härjedalens kommun kommer under hösten att lämna synpunkter om bland annat detta projekt i ett yttrande.

Av handlingarna i ärendet framgår att vägen ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätet. För de långa transportörerna är nuvarande sträckning tids- och kostnadskrävande. Vägen transporteras av cirka 1 250 fordon per dag varav elva procent är tunga fordon. Nuvarande sträckning över Sveg-Älvros har partier med påtagliga säkerhetsbrister.

Den nya sträckningen mellan Rengsjön och Älvros blir 7,7 km lång. Hastigheten blir 100 km och vägen kommer att trafikeras av cirka 340 fordon per dag.

Kostnaden för vägbygget beräknas till 59 miljoner kronor och förutsätter även extern medfinansiering. De negativa effekterna av den nya vägdragningen är att Svegs samhälle kommer att missgynnas, då kundunderlaget för handeln minskar. Vidare kan antalet turister komma att sjunka. Vidare kommer största delen av vägsträckningen att gå över ännu oexploaterad och orörd mark. Enligt Vägverket finns dock goda möjligheter att få en god landskapsbild. De största positiva effekterna är minskad restid och minskade fordonskostnader.

Härjedalens kommun har framfört stark kritik att åtgärden inte samtidigt omfattar en upprustning av vägdelarna Älvros-Sveg och Rengsjön-Sveg. Kommunens åsikt har delvis uppmärksammats i förslaget till länstransportplan 2010–2021 där delen Älvros-Sveg finns med. Projektet Älvros-Sveg omfattar kurvrätningar, förbättringsåtgärder i norra infarten till Sveg och en ombyggnad av den nuvarande fyrvägskorsningen i Sveg.

Däremot finns ingenting med om upprustning av delen Rengsjön-Sveg.

Tjänstgörande kommunalrådet Anders Häggkvist säger att kommunen inte har någon vetorätt i frågan om ny vägsträckning av E 45 förbi Sveg.

– För oss är det viktigaste att vi får så bra kompensation som möjligt. Och här handlar det om förbättringar av delarna Älvros-Sveg och Rengsjön-Sveg, säger han.

Före semestrarna var frågan uppe vid ett samrådsmöte mellan kommunen, vägverket och länsstyrelsen. Enligt vägverket är sträckan Rengsjön-Älvros en av de mest lönsammaste väginvesteringarna i landet.

– En tanke är också att göra en stor trafikplats i Sveg med toaletter, skräptunnor, parkeringsplatser, även för stora fordon som lastbilar och bussar, och nära turistinformationen, säger Anders Häggkvist.

Häggkvist säger också att den nya sträckningen Rengsjön-Älvros kan komma att betyda ett lyft för samhällen som Ytterhogdal och Älvros.

Mer läsning

Annons