Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många vill köpa renbetesmark – regeringen avgör

/
  • Statens fastighetsverk har fått fyra förfrågningar om friköp av mark på renbetesfjällen i Ljusnedal. Foto: Jennie-Lie Kjörnsberg

Regeringen får avgöra om fyra ansökningar om att få friköpa mark från staten på renbetesfjällen i Ljusnedal i västra Härjedalen kan beviljas.

Annons

Ansökningarna om att friköpa mark har lämnats in till Statens fastighetsverk från Härjedalens kommun, Bjärvbyns stuguthyrning, Fjällringen samt en privatperson. Mittådalens sameby har fått möjlighet yttra sig över ansökningarna.

Härjedalens kommun vill friköpa fastigheten Ljusnedal 1:64 på renbetesfjällen.

Fastigheten är sedan 1992 upplåten med tomträtt till kommunen. Kommunen vill ändra detaljplanen för att kunna avstycka tomter till enfamiljshus på platsen.

Bruksvallarnas byalag har inget att erinra men de önskar att det finns utrymme för ett pistat skidspår till byns centrum.

Mittådalens sameby kan tänka sig friköp av mindre tomter inom tätbebyggt område och för helårsboende.

Länsstyrelsen liksom Jordbruksverket (JBV) avstryker ett friköp med motiveringen att kraven för friköp inte är uppfyllda. De menar att fastigheten i dag är upplåten med tomträtt till sökanden, vilket innebär att kommunen redan innehar i princip alla rättigheter som en fastighetsägare har.

Statens fastighetsverk (SFV) har inget att erinra mot ett eventuellt friköp ur skogligt perspektiv, men anser att kraven på friköp av mark inte är uppfyllda.

Privatpersonen Hans Wall ansöker om att friköpa Ljusnedal 1:67, där fastigheten sedan 1995 är upplåten med tomträtt till sökanden, som bor permanent på platsen. Inget av verken har något att erinra och Mittådalens sameby har inte inkommit med yttrande.

Bjärvbyn AB vill friköpa Ljusnedal 1:59-1:63 på renbetesfjällen.

Bjärvbyn AB bedriver näringsverksamhet med bland annat uthyrning av stugor. Fastigheterna är upplåtna med tomträtt till de sökande.

Mittådalens sameby har i sitt yttrande skrivit att de kan tänka sig friköp av mindre tomter i tätbebyggt område som avser fast boende. Samebyn kräver vidare en konsekvensanalys av friköp på renbetesfjällen.

De statliga verken har ingenting att erinra.

Fjällringen AB vill friköpa fastigheten Ljusnedal 1:37. Fjällringen AB har även ansökt om att få friköpa ytterligare mark för utökande av verksamheten.

Mittådalens sameby tillstryker friköp av normalstor tomt.

Naturvårdsförvaltningen har ingen erinran om friköp av fastigheten men avstryker friköp av ytterligare mark. De menar att marken ligger inom Bruksvallarnas värdefulla och väl sammanhållna jordbrukslandskap.

Västra Härjedalens arrendatorsförening påpekar att arrendator Göran och Marianne Hjort måste ha fortsatt tillgång till den traktorväg som går från deras fastighet till mark nedanför kapellet för transporter. En utsökning av tomten skulle skära av denna väg. Länsstyrelsen, liksom JBV och SFV tillstryker friköp av fastigheten, men inte friköp av ytterligare mark.

Mer läsning

Annons