Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lillhärjåbygget ska renoveras

/
  • Lillhärjåbygget är det enda levande fjälljordbruk med fäboddrift kvar i väglöst land. Så här kan det se ut vintertid.  Foto: Sven-Egon Johansson

Lillhärjåbygget får 310 000 kronor ur anslaget för kulturmiljövård 2009 i bidrag till renovering. Det är österbron, åledare, benladan och hängrännor som behöver renoveras.

Annons

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutar att ur anslaget för kulturmijlövård 2009 avsätta 210 000 kronor för restaurering av österbron och åledare vid Lillhärjån i kulturreservatet Lillhärjåbygget.

Därutöver ska en del andra mindre arbeten utföras under året. Det är bland annat fortsatt markvård vid Knulängen som också ingår i detta beslut.

Lillhärjåbygget är sedan 2002 kulturreservat. Till reservatsbeslutet hör en skötselplan som omfattar även underhåll och restaurering av gårdens byggnadsbestånd, byggnadskonstruktioner och markvård.

När vårfloden från de omkringliggande fjällområdena rinner genom gården är trycket på österbron massivt. Nivåskillnaden kan vara flera meter och vattnet kan stå upp till bron. Detta gör att stockarna i bron är rötangripna och måste bytas ut, annars är risken stor att hela bron släpper och följer med vattnet.

Även åledaren är en viktig byggnadskonstruktion på gården. Den stoppar upp vårfloden till viss del så att gårdens marker inte ställs under vatten. Hela den gamla åledaren är byggd på fast mark i kanten mot åkern, på den norra sidan. Sträckan är cirka 250 meter.

Den är byggd av stockar som stöttats upp med stenar, stolpar och kilar. Stockar har sjunkit ner i marken och många är uppruttna och måste därför bytas ut. Viss röjning av sly måste göras för att komma åt åledaren. För att stoppa vårflodens vattenflöde byggs också en kort stäcka på cirka 30 meter på södra sidan av ån vid hästhagen.

Vid Knulägen fortsätter pågående markvård enligt tidigare plan. Arbetet med området startade upp i det nu avslutade Life-projektet Naturbetesmarker och slåtterängar i Jämtland och Härjedalen.

Länsstyrelsen har också beslutat att avsätta 100 000 kronor exklusive moms för restaurering av benladan och hängrännor av trä till kokhus i kulturreservatet Lillhärjåbygget.

Benladan är enligt Jamtli gårdens äldsta byggnad. Ovanför dörren finns årtalet 1841 inristat. Boden är byggd i timmer och har spåntak som lades om 1952, och påminner om ett härbre.

I byggnaden har det förr förvarats djurben och slåtterredskap. Av benen kokades det buljong till rävar. Morbror Olof som tidigare levde på gården, hade rävfarm under några år på 1930–1940-talen. Han hade ett hundratal rävar och skinnen sålde han till England och USA.

Mer läsning

Annons