Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen vill bilda naturreservat utanför Ytterhogdal

Länsstyrelsen vill bilda Västansjöbrännans naturreservat, som ligger två kilometer nordväst om Ytterhogdal.

Annons

Kommunens miljö- och byggnämnd föreslås tillstyrka bildningen av naturreservatet på fastigheterna Västansjö 3:50 och 4:1.

Syftet med reservatsbildningen är att säkerställa gynnsam bevarandestatus för ingående naturtyper, vilken huvudsakligen är västlig taiga samt fattiga och intermediära kärr.

För att nå syftet ska området regelbundet med lämplig intervall naturvårdsbrännas. Friluftsliv ska kunna bedrivas i hela området, som omfattar ett 22 hektar stort brandfält som orsakats av naturlig antändning i juni 2001.

Direkt efter denna brand pekades området ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området är också gynnsamt för ett flerta arter, där flera är rödlistade, bland annat tretåig hackspett och tallkapuschongbagge. Området bedöms ha stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden i regionen och länsstyrelsens bedömning är att dessa naturkvaliteter endast kan bevaras om området undantas från skogsbruk och annan markanvändning som kan förändra mark, flora och fauna.

Mer läsning

Annons