Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen upphäver detaljplan

Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för fastig-heterna Funäsdalen 29:29 och Tännäs Kyrkby 51:34 som kommunen antagit. Länsstyrelsen menar att ingen miljökonsekvens-beskrivning har gjorts och att kommunens bedömning inte var tillräcklig.

Annons
Länsstyrelsen beslutar att upphäva en detaljplan som Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun antog den 2 oktober 2008. Det gäller detaljplanen för Funäsdalen 29:29 och Tännäs kyrkby 51:34 PLAN 0008/2007. Syftet med detaljplanen var att skapa 74 tomter för fritidsändamål, anläggande av en campingplats för 90 husvagnar samt uppförande av tre bostadshus.
Ruvhten Sijte sameby överklagade miljö- och byggnämndens beslut till länsstyrelsen. Samebyn bedriver rennäring i det aktuella området och har arrenderat området som ingår i byns året-runt-marker. Ruvhten Sijte yrkade att nämnden fattat beslut om att anta detaljplanen trots att kravet på upprättande av miljöbedömning och MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inte är uppfyllt.
Länsstyrelsen skriver att Ruvhten Sijte skriftligen inkommit till kommunen med synpunkter innan detaljplanen antogs av nämnden. De konstaterar även att någon miljöbedömning inte genomförts.
Länsstyrelsen skriver att en detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige. De skriver också att "kommunen varken haft erfoderligt underlag för sin bedömning av om planens genomförande kan anse ha betydande miljöpåverkan eller gjort bedömningen enligt de kriterierna som bedömningen skall göras utifrån"

Mer läsning

Annons