Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinna tvingas betala 3,5 miljoner kronor till staten

En kvinna bosatt i Hudiksvalls kommun ska enligt en dom i kammarrätten i Sundsvall solidariskt med ett bolag i Sveg till staten betala 3 496 944 kr.

Annons
Kvinnan hade yrkat att kammarrätten med ändring av länsrättens dom skulle ogilla Skatteverkets ansökan om betalningsskyldighet.
Länsrätten sade i sin dom att kvinnan i egenskap av styrelseledamot och firmatecknare varit företrädare för bolaget. Det hade ålegat henne att se till att skatter och avgifter redovisades och betalades på rätt sätt och i rätt tid.
Kvinnan bestred Skatteverkets ansökan med att hon under hot skrivit på olika handlingar för Svegsbolaget. Hon förstod inte innebörden av åtagandet och hade aldrig varit aktiv i bolaget.
Inte heller hade hon tjänat pengar eller i övrigt haft något med verksamheten att göra. Hon hade varit tvingad att stå för bolaget som bulvan.
Bolaget registrerades enligt Skatteverket 2001. Ägare av aktierna i bolaget var kvinnan från Hudiksvall. Hon hade varit enda ordinarie ledamot sedan bolaget bildades.
Bolaget försattes i konkurs av Östersunds tingsrätt i november 2006. Efter revision av Skatteverket har skatter inklusive skattetillägg med cirka 6,3 miljoner påförts bolaget. Bolaget hade inte i rätt tid betalat skatter och avgifter på totalt 3 496 944 kr.
Som stöd för sin talan till kammarrätten anförde kvinnan att det var en man som haft det bestämmande inflytandet i bolaget. Hon blev endast tillfrågad om att vara legal företrädare. Mannen hade enligt kvinnan även manipulerat bokföringen och vägrat att lämna ut handlingar.
Kammarrätten säger bland annat i sin dom att kvinnan som ensam aktieägare måste anses ha haft sådan maktposition i bolaget att hon också haft möjlighet att påverka dess förvaltning.
I likhet med länsrätten menar kammarrätten att hon genom grov oaktsamhet underlåtit att betala de aktuella skatterna och avgifterna. Därför avslås kvinnans överklagande.

Mer läsning

Annons