Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräver att vindkraftsgrupp ska avslutas

Föreningen för Småskalig vindkraft i Lillhärdal, FFSV, kräver att referensgruppen som jobbar med vindkraftsfrågorna i Lillhärdal avslutas.

– Urvalet av nuvarande medlemmar i referensgruppen har inte skett på ett neutralt, ojävigt och godtagbart sätt, skriver man i sin framställan till kommunstyrelsen.

Annons

För en knapp månad sedan höll Rabbalshede ett samrådsmöte om den planerade vindkraftsparken med 100-talet verk i Lillhärdal.

Mötet var välbesökt och frågorna många. Men den nystartade vindkraftsföreningen, FFSV, anser att mötet inte gav några som helst klara besked i många frågor.

Därför riktar man i en skrivelse krav mot Härjedalens kommun för att det fortsatt arbetet ska fungera.

Man kräver bland annat att kommunen ställer krav på Rabbalshede så att de i sin ansökan strikt följer miljöbalkens bestämmelser samtidigt menar man att de samrådsmöten som varit haft allvarliga formella brister i sin utformning.

Föreningen är även kritisk mot den referensgrupp som finns och man kräver att den avslutas.

– Kontakten mellan kommunen och medborgarna har överlåtits till och begränsat till åsikterna från en icke väl fungerande arbetsgrupp, skriver man i sitt brev till kommunstyrelsen och man anser vidare att den referensgruppen inte är funktionell ur en demokratisk synvinkel.

Man vill i stället att kommunens representanter, tjänstemän och politiker, för en öppen dialog med de berörda.

Vidare kräver man att en utförlig landskapsanalys utförs och bekostas av Länsstyrelsen i Jämtlands län med tanke på att vissa områden är klassade som riksintresse ur kulturmiljösynpunkt.

Föreningen vill även att en miljökonsekvensutredning ska göras av en neutral part, samtidigt vill man det ska utredas vilka konsekvenser en vindkraftspark kan medföra för jakt och fiske.

Detta är bara en liten del av de punkter man framfört till kommunstyrelsen i brevet, ett brev som avslutas med 21 frågor gällande vindkraftsetableringen som man vill ha svar på.

Mer läsning

Annons