Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen äger skogar för minst 25 miljoner

Härjedalens kommun har ett skogsinnehav som har ett marknadsvärde på cirka 25-30 miljoner kronor. Men taxeringsvärdet uppgår bara till 4,5 miljoner. Det bokförda värdet är 475000 kronor. Det framgår av en granskning av kommunens skogsförvaltning, som Pricewaterhouse- coopers gjort.

Annons

Skogsinnehavet uppgår till cirka 2100 hektar skogsmark varav cirka 1400 hektar är produktiv.

Det totala virkesförrådet uppgår till cirka 105000 skogskubikmeter med en årlig tillväxt på cirka 3200 skogskubikmeter. Enligt granskningen finns det anledning att se över gällande mål och riktlinjer för skogsdriften och även komplettera med riktlinjer kring jaktarrenden.

Ska utarrendering ske i huvudsak till angränsande markägare eller gäller andra kriterier för jaktarrende? Det finns också anledning att se över arrendepriserna.

Från 1 juli förra året har Mellanskog uppdraget att förvalta kommunens skogar och nu ska nya skogsbruksplaner upprättas för kommunens samtliga fastigheter.

– En särskild redovisning över årets skogliga åtgärder samt en redovisning av kostnader och intäkter är viktigt att kräva från förvaltaren varje år, menar granskningsföretaget.

Man understryker också vikten av att tekniska nämnden styr upp försäljningen av virkesposter samt kostnaden för olika skogsvårdsåtgärder så att jämförelser kan ske av virkesnettot mellan olika aktörer på virkesmarknaden. Detta sker lämpligast genom att anbud fordras in från olika aktörer på marknaden.

Det görs bedömningen att kommunen kan öka sitt netto från skogsdriften. Detta kan ske bland annat genom att öka avverkningarna från cirka 10000 till 16000 skogskubikmeter under en tioårsperiod samt att tillämpa strikt affärsmässighet vid försäljning av virke och köp av skogsvårdstjänster.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning utifrån att tillväxten överstiger avverkningarna.

Mer läsning

Annons