Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunalråd: Vindkraft hotar inte vildmarksturism

– Kommunlednings- utskottet har bara pekat ut områden där det kan vara lämpligt med vindkraft. Hur många vindsnurror det i slutändan blir är ännu för tidigt att säga något om.

Annons

Det säger kommunalråden Anders Häggkvist, C, och Gottfrid Jonsson, S, efter behandlingen av den nya översiktsplanen för vindkraft.

– Vi har tagit med två områden, som kanske inte blir av. Det handlar om inflygningen till Svegs flygplats. Skulle inflygningen försämras kan dessa projekt tas bort och kommunen kommer inte att investera i extrakostnader för möjligheten att sätta upp vindkraftverk i det fallet.

När det handlar om vildmarksturism, som man framför allt pratar om i Lillhärdal, menar Häggkvist att det är bättre om man koncentrerar vindkraftsparkerna, som förslaget går ut på, och lämnar stora områden orörda för att kunna bedriva bl.a. vildmarksturism.

– Vi har i kluförslaget plockat bort de vindkraftverk som skulle komma att ligga närmast byar och vi ändrar kraven på ljudstörningar från 40 till 35 decibell.

De t som nu närmast kommer att ske är att samrådsbehandlingen inleds och det sker ganska omgående. Sedan kommer utställning att ske i juni, så det finns ytterligare två tillfällen för intresserade att yttra sig i frågan.

Efter utställningen vidtar åter den politiska processen, där översiktsplanen först behandlas i kommunstyrelsen och slutgiltigt blir det nya fullmäktige som till hösten kommer att besluta i frågan.

Kommunalråden säger också att kommunen kommer att agera benhårt när det gäller möjligheterna att drabbade byar/områden ska kunna få bygdepeng vid vindkraftsexploateringar.

– Den frågan är överhuvud taget inte förhandlingsbar, säger Anders Häggkvist. Det blir framför allt byalagen som kommer att agera i bygdepengsfrågan och de har kommunens fulla stöd, vi är benhårda i kraven på bygdepeng.

– Vi ska även se över möjligheten till juridiska lösningar så att vindkraftsbolagen inte kan krypa ur åtaganden när det gäller bygdepeng.

Mer läsning

Annons