Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inspektion kräver åtgärder för att eleverna ska nå kunskapsmålen

Skolinspektionen har presenterat sin tillsynsrapport efter sin omfattande inspektion av skolorna i Härjedalen. Rapporten visar att det finns en rad brister i bland annat elevernas kunskapssresultatet.

– Vi ska gå igenom synpunkterna och komma överens om hur vi ska agera, säger Leif Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Annons

Skolinspektionen har redovisat sin tillsynsrapport över tillståndet för skolverksamheten i Härjedalen

Det som kan konstateras är att det finns en rad brister. Bland annat fastställer Skolinspektionen att det i Härjedalens kommun finns stora skillnader i elevernas kunskapsresultat. Exempelvis är det stora skillnader mellan programmen i gymnasieskolan och i årskurs 9 är det påfallande ansenliga skillnader mellan könen.

Men trots skillnaderna är kommunens uppföljning av elevernas kunskapsresultat inte tillräcklig och omfattar inte heller alla verksamheter.

– Det är ju svårt att säga vad det beror på men vi måste sätta in åtgärder tidigare än vad vi gör nu, säger Leif Nilsson som även hoppas att samarbetet mellan skolorna och arbetslagen blir bättre.

Kommunen presenterar i och för sig vissa resultat i sin kvalitetsredovisning, men gör ingen närmare analys av de stora skillnaderna. Utan resultat och utvärderingar från alla verksamheter saknar kommunen och skolorna ett viktigt underlag för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att fler elever ska nå kunskapsmålen.

Skolorna i Härjedalen har hög lärartäthet och goda resurser. Skolinspektionen bedömer därför att skolorna bör kunna se till att fler elever når kunskapsmålen för sin utbildning.

Andra detaljer som fanns i rapporten:

Kommunens förskolor och fritidshem erbjuder en trygg och bra verksamhet.

De flesta grundskolor har trygga miljöer och många skolor bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Men det finns också grundskolor med orolig studiemiljö där kränkningar och trakasserier förekommer.

– Det måste vi åtgärda så fort som möjligt och det får ju inte förekomma, säger Leif Nilsson om de kränkningarna som existerar i skolmiljön.

Enligt rapporten måste kommunen sätta in resurser så att de med annat modersmål får den undervisning i modersmålet som de har rätt till.

Alla elever har inte tillgång till den undervisning och de valmöjligheter som de har rätt till, exempelvis i hem- och konsumentkunskap och teknik i årskurs 5, elevens val, svenska som andraspråk, engelska eller svenska inom språkvalet.

På gymnasieskolan erbjuds ibland eleverna självstudier i stället för lärarledd undervisning, utan att skolan följer upp att sådana studier passar den enskilde eleven. Det är heller inte tydligt om varje elev, även på individuella program, har erbjudits den garanterade undervisningstiden.

Kommunen erbjuder inte grundläggande vuxenutbildning och gör ingen aktiv rekrytering för att nå dem som har rätt till en sådan utbildning.

Oppositionens Michael Bellmann anser att det är den nuvarande politiska ledningens fel att man får kritik.

– En förändring är nu möjligt och kräver inga kostnader utan endast ett demokratiskt arbetssätt där man äntligen konsekvent följer den av fullmäktige beslutade Härjedalsmodellen, menar Bellmann.

Senast 16 mars 2010 lovar Härjedalens kommun att redovisa vilka åtgärder de satt in för att rätta till de problem som finns.

Mer läsning

Annons