Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hovrätten ändrar tingsrättsdom i renbetesmål

/

Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall har undanröjt ett beslut av Östersunds tingsrätt i ett mål om renbete.

Annons

33 fastighetsägare hade yrkat att tingsrätten skulle förplikta Ruvhten Sijte sameby att inte använda någon av deras fastigheter mellan Tännån och Ljusnan i västra Härjedalen för renbete vid äventyr av vite om 100000 kr för varje dag bete förekommer.

Som grund för sin talan uppgav kärandesidan att samebyn inte har rätt till renbete på deras fastigheter. Och att samebyn trots upprepade anmaningar att hålla renarna borta ändå har använt fastigheterna för renbetet.

Detta hade förorsakat fastighetsägarna skada i form av förstörd gröda, nedrivna stängsel, förorening med mera. Man menade alltså att det måste till ett vite för att få effekt.

Samebyn å sin sida bestred käromålet och i första hand yrkade att tingsrätten skulle ogilla talan, i andra hand att man skulle nedsätta vitesbeloppet.

Man anförde från samebyn, att kärandena inte anfört någon rättslig grund för det yrkade vitesföreläggandet och att beloppet inte stod i rimligt förhållande till den eventuella skada som renbete skulle kunna orsaka.

Vidare menade samebyn att länsstyrelsen enligt 71 paragrafen rennäringslagen är ett exklusivt forum för prövning av vite riktade mot sameby vars renar uppehåller sig utanför renskötselområdet. Och att tingsrätten därför saknar behörighet att förelägga om viten i den aktuella situationen.

Tingsrätten beslöt att avvisa kärandesidans talan. I det läget vände sig fastighetsägarna till hovrätten med yrkande att upphäva tingsrättens beslut om avvisning samt att hovrätten återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Hovrätten konstaterar nu att den av fastighetsägarna förda talan kan prövas av allmän domstol. Tingsrättens beslut undanröjs därmed och målet återförvisas dit för vidare handläggning.

Mer läsning

Annons