Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hotell i Fjällnäs överklagar avslag om kameraövervakning

Fjällnäs Resort AB överklagar nu länsstyrelsens beslut om att avslå ansökan om kameraövervakning.

Annons

Fjällnäs Resort AB har ansökt om tillstånd att bedriva kameraövervakning med sju kameror placerade utomhus i anslutning till Fjällnäs Högfjällshotell. Länsstyrelsen avslog emellertid ansökan med motiveringen att sökanden inte har visat att hotellet är särskilt brottsutsatt och att andra säkerhetsåtgärder, exempelvis att väktartjänster, borde kunna vidtas.

Nu överklagar vd:n Johan Bjelke avslaget och framhåller att de investeringar som nu är gjorda i hotellet skapar förändrade förutsättningar för hotellets drift.

Standardhöjningar har genomförts för att attrahera nya typer av gäster till hotellet som komplement till rekreationsgäster – bland andra mötes- och eventgäster som företagsledningar, politiska evenemang och modeevenemang samt internationella gäster från USA, Storbritannien eller mellanöstern. Dessa gäster måste kunna garanteras en tillfredställande säkerhet för att de över huvudtaget ska överväga Fjällnäs som mötesort, skriver han.

Ett annat argument är att hotellet ska hålla öppet året runt, inte bara under sex månader per år som förut. Dessa omständigheter sammantagna gör det klokt att rusta hotellet för högre brottsrisker –även om hotellet traditionellt inte varit särskilt brottsutsatt.

Johan Bjelke skriver också att kamerorna inte kommer vara riktade mot sjön Malmagen – de vill säga de ytor där allmänheten rör sig fritt – utan är koncentrerade till själva entréerna till hotellområdet.

Väktartjänster kommer de komplettera med vid speciella tillfällen. Sådana tjänster går inte att hyras in från närområdet och kommer inte användas som en permanent ersättning för kameraövervakning.

Länsstyrelsen motiverade sitt avslag med att risken för integritetskränkning var stor. Men Johan Bjelke skriver att detta måste vara en missuppfattning då den mark som hotellet disponerar är privat-ägd och inte tillgänglig för allmänheten annat än för genomfart.

Han skriver att det är nästan uteslutande gäster, personal eller leverantörer på väg till eller i från hotellet som rör sig inom hotellområdet, det vill säga passerar de tillfarter som omfattas av kameraövervakningen och att det inte är någon nämnvärd risk för att allmänhetens integritet skulle kränkas av kameraövervakningen.

Mer läsning

Annons