Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreslår att motion avslås

En utredning om de psykosociala enheterna pågår. Därför föreslår beredningen för vård och rehabilitering att Margaretha Gladhs, m, motion avslås.

Annons

Margareta Gladh (m) har lämnat in en motion om psykosociala enheten i Härjedalen till landstingsfullmäktige. I motionen yrkas att landstinget:

1. genomför en grundläggande genomlysning av den psykosociala enheten i Härjedalen med avseende på uppdrag, vårdbehov, bemanning och relation till den specialiserade vården

2. det vidtas nödvändiga åtgärder för att skapa balans mellan enhetens uppdrag och resurstilldelningen till enheten.

Arbetsgruppen har bestått av Bodil Sihm, mp, och Berit Johansson, c. Arbetsgruppen har efter diskussioner med Samordnaren av Psykosociala resurser tagit fram underlag för beslut.

Den grundläggande analys som rekommenderas i rapporten ”Genomlysning av den psykiatriska vården i Jämtlands läns landsting 2007”, ”En fördjupad analys av behov och hur resurser är fördelade behöver göras”– har inte gjorts. Arbetet angående de psykosociala resursernas uppdrag i primärvården där olika åtgärder kommer att föreslås är inte avslutat.

Arbetsgruppen anser att landstinget bör utforma en grundläggande genomlysning av den psykosociala enheten inte bara i Härjedalen utan i hela länet. Man vill invänta slutrapporten angående de psykosociala resursernas uppdrag i primärvården för att ta del av de åtgärder som där föreslås. Därefter önskar beredningen att återuppta frågan om huruvida det föreligger balans mellan de psykosociala enheternas uppdrag och resurstilldelning.

Beredningen för vård och rehabilitering föreslår landstingsfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till att utredningen om de psykosociala enheterna pågår.

Mer läsning

Annons