Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fjällfastigheter får friköpas från staten

Tolv fastigheter inom renbeteslandet i Jämtlands län, varav fyra i Härjedalens kommun, får friköpas av staten. Det medger regeringen nu.

Annons

Regeringen medger att tolv fastigheter inom renbeteslandet i Jämtlands län får friköpas av staten.

Det rör sig om fastigheter i Krokoms kommun, en i Strömsunds kommun samt fyra i Härjedalens kommun.

Fastigheterna får köpas av brukarna som ska använda dem till boende eller näringsverksamhet och då i första hand för renskötsel.

Klas Kant får förvärva del av markområde och byggnader på fastigheten Rönningsåsen 1:1, 1:2 och 2:1 på renbetesfjällen i Härjedalens kommun. Statens fastighetsverk kommer att besluta om priset och pengarna går till samefonden.

Klas Kant hyr i dagsläget byggnader på den aktuella platsen, han planerar att bedriva och utveckla näringsverksam- het inom turistnäringen med renar.

Birgitta och Per-Åke Näsvall får förärva Ljusnedal 1:39.

Rune Backén, Alf Wagenius och Göran Myhr får förärva Ljusnedal 1:1.

Regeringen föreslog i proposition 1994/95:1 00 bil. 10 bland annat att friköp av en fjällfastighet ovanför odlingsgränden och på renbetesfjällen ska kunna medges om den upplåtna marken användas för permanent boende eller för näringsverksam-het, om inte särskilda skäl talar mot en försäljning.

Mer läsning

Annons