Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Domstolen släpper fram vindkraft på Glötesvålen

En oenig Miljödomstol gav tummen ned när det gäller överklagandet av vindkraftsutbyggnaden på Glötesvålen.

– Det var glädjande och en riktig bedömning, säger Jan Olof Dahlin från Vindkompaniet.

Annons

Nu har miljödomstolens dom fallit när det gäller vindkraftsetableringen på Glötesvålen. Och domstolen anser att det inte finns tillräckliga skäl att inte tillåta en utbyggnad av vindkraften på Glötesvålen med tanke på rennäringen, landskapsbilden, friluftslivet, geologiska värden eller bevarandet av kungsörnstammen.

Miljödomstolens ledamöter var dock inte eniga. En av ledamöterna, miljörådet Ove Eriksson, ville inte medge tillstånd till en vindkraftspark. En av orsakerna var att länet som helhet med lätthet kommer att kunna uppfylla sin del av Sveriges mål för vindkraftsproduktion utan att en etablering i Glötesvålen påbörjas. Samtidigt som han ansåg att det i slutändan kunde innebära en negativ påverkan på fjällmiljön.

Men för Vindkompaniet var avslaget ett glädjebesked.

– Det var glädjande ur mitt synsätt och en helt riktigt bedömning, säger Jan Olof Dahlin som nu går vidare med projektet.

– Vi kommer att fortsätta våra undersökningar om hur många vindkraftverk det kommer att bli och vilket typ av kraftverk vi ska ha, säger Jan Olof Dahlin som även kommer att fortsätta de tekniska undersökningarna inför en eventuell utbyggnad.

– En förhoppning är den ska hamna på plats så att vi kan börja markarbetet i början av 2001, fortsätter Jan Olof Dahlin som är medveten om att domstolens beslut kommer att överklagas.

– Vi kommer att avvakta det också.

Överklagandet av miljöprövningsdelegationens tidigare beslut att tillåta etableringen gjordes av en rad privatpersoner, Kammarkollegiet, länsstyrelsen, rennäringen och naturskyddsföreningen.Någon kommentar från en av dem som överklagat beslutet, länsstyrelsen, gick inte att få under tisdagen.

– Länsstyrelsen har inte tagit del av beslutet ännu och väntar därmed med att kommentera det, skriver Sara Huss i ett e-post meddelande till LT.

Vid miljödomstolens möte i Sveg var samtliga parter i ärendet rörande överens om att ett beslut kommer att överklagas till nästa instans.

Mer läsning

Annons