Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i säkerhet på centralskolan i Ytterhogdal

Centralskolan i Ytterhogdal brister i säkerhet gällande ett trasigt staket och ojämnheter på personalparkeringen. Detta ska åtgärdas av kommunen under våren 2009 skriver Arbetsmiljöverket i en underrättelse.

Annons

I början av december gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Centralskolan i Ytterhogdal. Den resulterade i att skolan måste åtgärda några punkter.

Kommunen ska se till att det finns ett staket mellan Centralskolan och Ångevägen. Staketet ska utformas på ett sådant sätt att barnen inte utan svårigheter kan ta sig över eller genom staketet.

Kommunen ska skriftligen redovisa vilka halkåtgärder de tänker vidta för att förebygga halkolyckor på parkeringen vid det så kallade senarestadiet på Centralskolan och vid vilken tidpunkt dessa åtgärder ska vara genomförda.

Den 7 februari 2008 begärde skyddsombudet vid Centralskolan i Ytterhogdal svar på hur och när arbetsgivaren kommer att åtgärda staket mot Ångevägen samt asfalt på parkeringen.

I skyddsombudets begäran beskrivs att staketet är för lågt, att spjälor saknas och att träet i staketet är ruttet.

Vidare påtalas att det ojämna underlaget på personalparkeringen orsakar vattensamlingar som vintertid blir till is med stor risk för halka. Sommartid påtalas svårigheter att ta sig ur bil torrskodd.

I ett svar (daterat 2008-02-21) från tekniska kontoret som vidarebefordras till skolans skyddsombud angavs att arbete med att ta in staketpris pågick och att staketet skulle åtgärdas år 2008 samt att asfaltering av parkering fanns med i LPU:n (Långtidsplanerat underhåll).

Enligt uppgift har bristerna återigen påtalats för fastighetsägaren och fastighetsförvaltaren, men man har fått till svar att nuvarande budget inte ger utrymme för ytterligare åtgärder.

Någon skrivelse till arbetsmiljöverket har inte kommit in, men arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen den 9 december 2008.

En yttrande skrevs av förvaltningschefen Annchristin Anderberg den 14 januari 2009.

I den står det att Tekniska kontoret kommer att åtgärda bristerna rörande det trasiga staketet vid Ytterhogdals skola på ett sådant sätt att personalen inte längre känner oro för barnens säkerhet. Arbetet ska påbörjas under april-maj 2009 eller så snart vädret tillåter.

Bristerna vid personalparkeringen kommer att åtgärdas med utfyllnad och ny asfalt där så krävs. Arbetet kommer att påbörjas så snart tjälen gått ur backen. Dock senast maj-juni 2009, skriver hon.

Detta har man kommit överens om med tekniska kontorets chef Jerker Blomqvist.

Mer läsning

Annons