Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

– Bättre tillgänglighet för funktionshindrade gynnar alla

/
  • Jonny Springe föreslår  alla politiker att läsa rapporten från Statens folkhälsoinstitut ”Onödig ohälsa”.Foto: Carin Selldén

Jonny Springe (S) vill att länet ska följa Gotlands exempel och skapa en tillgänglighets­katalog.

– Katalogen ska vara ett ställe där exempelvis restauranger vill synas och är en turistmöjlighet för funktions­hindrade, säger han.

Annons

Redan den 11 september 2007 lämnade Jonny Springe (S) in en motion om att Härjedalens kommun borde införa en tillgänglighetskatalog, en katalog kopplad till internet som informerar om vilka offentliga lokaler som anpassats för funktionshindrade och vilka som inte är anpassade än. Idén fick Jonny Springe på Gotland där han inspirerades av Gotlands kommuns tillgänglighetskatalog.

– Arbetet går trögt och vi måste sätta i gång processen, säger Jonny Springe.

Men kommunstyrelsen har nu föreslagit onsdagens kommunfullmäktige att avslå motionen då det kostar för mycket – runt 600 000 kronor under ett år bedömer man efter en budgeträkning.

Men Jonny Springe hoppas att kommunstyrelsen nu kommer att återremittera motionen.

– Man säger nej bara för ekonomins skull, man tänker så begräsat och funderar inte på andra möjligheter till finansiering. Då kommunen har stora sparbeting för att klara sin budget föreslår jag en återremiss till kommunstyrelsen som kan göra ett ärende till kommunförbundet för att de skall kunna utreda intresset för en länsövergripande tillgänglighetskatalog. Utredningen kan samtidigt undersöka vilka andra finansieringsmöjligheter det finns i till exempel strukturfonder, säger han.

I yrkandet skriver han bland annat att lätt avhjälpta hinder skall vara åtgärdade innan 2010 års utgång enligt plan- och bygglagen och att han tror att en tillgänglighetskatalog kan göra detta arbete mera synligt och därmed skynda på processen.

Från den 14 januari 2009 gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Sverige har även anslutit sig till protokollet om enskild klagorätt om de anser att deras rättigheter kränkts.

Efter ett uppdrag av regeringen utgav Statens folkhälsoinstitut 2008 lägesrapporten ”Onödig ohälsa – Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning”.

Den bild som framträder i rapporten är att runt en tredjedel av ohälsan är påverkbar och det handlar om stora tal. Det visar sig nämligen att i åldern 16–84 år har 1,5 miljoner en funktionsnedsättning. Det framgår att självupplevd dålig hälsa är tio gånger vanligare bland dem än bland den övriga befolkningen.

Att få ned ohälsan skulle alltså betyda mycket för såväl enskilda som för samhället i sin helhet, enligt rapporten.

Mer läsning

Annons