Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvårdshuggning i stället för skogsbrand

/
  • Skogsstyrelsens skogskonsulent i Bräcke och Ragunda kommuner, Gullik Nilsson, har tillsammans med markägaren valt ut ytan för naturvårdshuggningen i Våle.
  • Maskinföraren Joakim Pesch, Hosjö, till höger på bilden, avslutade härom dagen sitt första arbetspass i ett bestånd med naturvårdshuggning. Lägg märke till den omsorgsfullt skadade tallen. Till vänster Primaskogs virkesköpare Mikael Sillerström.
  • Primaskogs Mikael Sillerström framför den avverkade yta som skall ha samma framtid som om den vore drabbad av skogsbrand.

Det här handlar om natur- och skogsvård för skogsägare med särskilt hjärta för naturen.

Annons

Härom dagen besökte LT en alldeles färsk, konstgjord skoglig katastrofplats i skogen söder om Våle, i Bodsjö i södra delen av Bräcke kommun.

Platsen skall fungera som om den drabbats av en häftig skogsbrand.

Att bränna skog för att omstarta en livscykel i ett skogsbestånd är ingenting nytt.

Sedan ett par år tillbaka har dock ett nytt grepp med samma målsättning lanserats i Sverige.

Detta i form av så kallad naturvårdshuggning för att skapa en riktig urskog, en bristvara i vårt lands moderna skogsbruk.

Förutom att en viss mängd skogsråvara i form av både timmer och massaved huggs ut ser man till att med berått mod skada fullt friska träd och lämna skräpvirke för tillväxt och orört åldrande.

En tallstam som skadats får en ökad tjär- och terpentinhalt, något som längre fram, när trädet en dag om 100 år eller mer, faller till marken av åldersskäl, och gör den till en tjärstubbe.

Själva huggningen går ut på att hugga bort de träd, främst gran, som förstörs vid en skogsbrand och att lämna skadade tallar.

I och med att man huggit undan träd skapas förutsättningar för ny skog att växa upp underifrån och skapa ett vad man kallar flerskiktat bestånd, en skog som växer kontinuerligt och vilt.

Den naturvårdshuggna ytan skall skötas som ett naturvårdsområde och i fallet i Våle är det Skogsstyrelsens skogskonsulent i Bräcke och Ragunda kommuner, Gullik Nilsson, som tillsammans med Persson Invest-ägda skogsföretaget Primaskog och markägaren Örjan Mild, Motala, utformat hur de sammanlagt 6,5 ”brunna” hektaren mark skall få leva vidare på bästa sätt.

Avtalet mellan staten och Mild omfattar sammanlagt 30 hektar.

Maskinföraren Mikael Pesch hos skogsentreprenören Åke Andersson, Hosjö, har gjort den något udda avverkningen efter instruktioner av Skogsstyrelsen.

Att syssla med naturvårdshuggning berättigar markägaren en del statligt stöd i form av bidrag för natur- och kulturvårdsåtgärder, pengar som slussas ut genom Skogsstyrelsen.

Även om markägaren får full likvid för det ”brunna” virket kostar entusiasmen ändå markägaren en slant.

Att avverka på det här sättet kostar mer än en vanlig slutavverkning och markägaren får ett bidrag om 70 procent av merkostnaden för att avverka som naturen vill.

Området skall hädanefter, i varje fall de närmaste 50 åren, skötas i enlighet med Skogsstyrelsens direktiv och skyddas från avverkning.

Skogsstyrelsen har valt platsen utifrån Örjan Milds avverkningsanmälan där man fann att området innehöll ett par så kallade nyckelbiotoper, ytor med särskilt höga naturvärden.

I vårt läns skogar finns i dag ett tiotal naturvårdshuggna skogsbestånd.

Mer läsning

Annons