Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiskestation får stöd av landshövding

För att säkra produktionen av sättfisk, och expandera fiskodlingsnäringen i Jämtland, är privata intressenter redo att ta över och utöka driften av Fiskeriverkets försöksstation i Kälarne.

Annons
Statens specialfastigheter äger den illa underhållna byggnaderna och ägaren kräver cirka 5 miljoner för att släppa ifrån sig anläggningen. Landshövding Britt Bohlin begär nu att regeringen ska agera för att försöksstationen ska kunna utvecklas med Fiskodlarna i Norr ekonomisk förening som huvudägare. - Fiskeriverkets försöksstation i Kälarne är idag den enda anläggningen i Sverige med möjligheter att bedriva avelsarbete på familjenivå, konstaterar Britt Bohlin i en skrivelse till jordbruksministern. Nyinvesteringar i bland annaat intag för kallvatten, fler bassänger för avelsfisk och reningsanläggning för utgående vatten krävs. - Länsstyrelsen i Jämtland har inga synpunkter på den föreslagna köpeskiIlingen men anser att Specialfastigheters krav på två årshyror för att lösa nuvarande hyreskontrakt är orimligt bl.a mot bakgrund av det bristande underhållet och avsaknad av nyinvesteringar under senare år, fortsätter Britt Bohlin. Hon konstaterar att arbetet med att överföra Kälarnes verksamhet från Fiskeriverket till en ny ägarkonstellation är inne i slutfasen. Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland går in med pengar tillsammans med Fiskeriverket och den nybildade ägarkonstellationen för att anläggningen ska få en nystart. Men de pengar som satsas behövs i första hand för investeringar, inte för att lösa nuvarande hyreskontrakt.

Mer läsning

Annons