Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bräcke fick budgeten i balans

/

Efter hårda sparkrav till samtliga avdelningar kan Bräcke kommun- styrelse vid sitt sammanträde idag, onsdag, klubba en Bräcke kommuns budget i balans inför 2010.

Annons

– För att nå balanskravet har vi lyckats kapa bort 18 miljoner kronor, säger kommunalrådet Sven-Åke Draxten, (S).

– Vi fick faktiskt in sparförslag på sammanlagt runt 25 miljoner från avdelningarna.Många av dessa förslag var dock i dagsläget otänkbara att genomföra.

Bland de åtgärder som vidtas märks främst verksamhetsanpassningar till följd av lägre elevantal i skolan och färre barn i förskolan samt nedläggning av barnomsorgskooperativet Prästkragen i Revsund. Dessutom har man genomfört lokalneddragningar, främst externa hyror, och behovsanpassat hemtjänsten.Detta ger en sammantagen besparing på 11,8 miljoner.

Kommunen har sparat på att under 2010 inte göra någon extra avsättning för att möta ökade framtida pensionsutbetalningar.

Tillsammans med lägre pensionskostnader än tidigare beräkningar sparas därmed 2,5 miljoner.

Ett antal inte återbesatta tjänster i kommunens ledning och administration sparar 1,4 miljoner.

Kommunen avsätter extra medel med 600 000 kronor till utveckling och struktursatsningar och drabbas av kostnadsökningar inom socialtjänsten med två miljoner. Anläggningsstödet till en rad föreningar har sänkts, En borttagen trivselpunkt i den kommunala verksamheten är att personalens fria kaffe kapats bort till ett sammanlagt värde av 200 000 kronor. Kommunens investeringar får under det kommande året uppgå till högst 13,6 miljoner.

Kommunen kan efter genomförda nedskärningar redovisa ett överskott på fyra miljoner kronor, det vill säga den reservprocent som man inte tar i anspråk av skatteintäkterna.

– Vid god ekonomisk hushållning borde vi ha ett överskott på två procent, men det målet har vi inte lyckats nå. För att nå de två procenten måste vi nämligen börja nagga på personalen, säger Draxten. Budgeten fastställs inom kort av kommunfullmäktige.

Mer läsning

Annons