Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bolag vill leta efter mer uran i länet

/

Två nya ansökningar om att titta närmare på förekomsten av uran i alunskiffer har lämnats in av ett kanadensiskt bolag.

Annons

I området finns redan ett 20-tal undersökningstillstånd beviljade enligt minerallagen.

Nu är Möckelåsen och Bertilsbodarna i Bergs och Åre kommuner intressanta. Bolaget som ansöker om undersökningstillstånd hos Bergsstaten är Continental Precious Minerals, med säte i Toronto i Kanada.

Området är tidigare känt från undersökningar att innehålla alunskiffer, genom bland annat provborrningar.

– I de här områdena är det bland annat uran som påträffas. Sedan är det andra mineraliseringar som också är intressanta i alunskiffer men uran finns absolut med där, säger Martin Jacobsson på länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Enligt bestämmelserna ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig när bolag ansöker om undersökningstillstånd, men i det skedet brukar ansökan inte möta några hinder.

Aura Energi och flera andra bolag har tillstånd i området sedan tidigare.

– På kartan över alla undersökningstillstånd i området kommer de här två förmodligen att ligga intill de som redan finns, säger Martin Jacobson.

– Det är ett 20-tal tillstånd som bildar ett lapptäcke.

När undersökningarna pågår är det inte säkert att dessa märks i form av aktiviteter i bygden.

– Det kan handla mycket om mätningar genom att man flyger över områdena eller går över dessa med handburna mätare, säger Martin Jacobsson.

Undersökningstillstånden ger inte rätt till några större markingrepp men de ger bolagen intressant information.

– Framförallt har företaget ensamrätt under en period till de resultat man får fram av undersökningarna, fortsätter Martin Jacobsson.

Vill mineralföretagen provborra eller gräva fram berggrunden ska de samråda med länsstyrelsen eftersom det handlar om påverkan av naturmiljön. De kan inte heller börja borra utan godkännande av markägare.

Continental Precious Minerals har fått nej av länsstyrelsen när det gäller köp av en fastighet i byn Viken i Ovikentrakten. Bolaget planerade att gräva av jordlagret på 200 kvadratmeter och därigenom komma åt uranförande alunskiffer.

Länsstyrelsen ger inte bolaget förvärvstillstånd eftersom fastigheten inte skulle användas till jord- och skogsbruk som den är avsedd för.

Mer läsning

Annons