Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnfattigdomen är utbredd i länet

– Det är viktigt att Bräcke kommun analyserar varför barnfattigdomen ökade trots högkonjunkturen, och ser över avgifter i skola och fritids-verksamhet, säger Carole Westberg, ordförande för Rädda Barnen i Bräcke.

Annons

Bakgrunden är att 13, 3 procent av barnen i Bräcke kommun lever i ekonomisk utsatthet, enligt Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med året innan.

I ungefär 75 procent av Sveriges kommuner minskade barnfattigdomen år 2006, till stor del beroende på att det då fortfarande rådde högkonjunktur i landet. I 60 kommuner ökade barnfattigdomen.

Mest utsatta var barn med utländsk bakgrund som bodde tillsammans med en ensamstående föräldrar, av dem levde nästan hälften i fattigdom.

Bedömningen är att den ekonomiska krisen sannolikt kommer att leda till att barnfattigdomen ökar i fler kommuner framöver.

– De fattigaste har inte fått ta del av inkomstökningarna under högkonjunkturen utan går in i lågkonjunkturen från en sämre startposition, enligt Lars Carlsson, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Andelen fattiga barn i länets övriga kommuner ser ut enligt följande (siffrorna i procent): Berg 12, Härjedalen 12,5, Krokom 9,7, Ragunda 9,3 , Strömsund 14,0, Åre 10,5 och Östersund 8,8.

Den ekonomiska utsattheten kan förändras mycket från ett år till ett annat. Det beror exempelvis på in- och utflyttning av barnfamiljer eller på att företag läggs ned eller etablerar sig.

Detta påverkar små kommuner i högre grad än större.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Växjö universitet har utvecklat det mått på barnfattigdom som Rädda Barnens rapport bygger på.

I ett materiellt överflödssamhälle som Sverige tolkas Barnkonventionens artikel 27 – om barns rätt till en skälig levnadsstandard – som att barn inte ska behöva växa upp i hushåll som har låg inkomststandard eller tvingas leva på socialbidrag.

Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker till för att betala minimiutgifter för baskonsumtion och boende.

Mer läsning

Annons