Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tjejerna lyckas bättre i skolan

/
  • I dag utreds högstadieelevers resultat flitigt, men för att kunna möta elevernas svårigheter anser Skolinspektionen att uppföljningsarbetet måste börja tidigare.Foto: Ingvar Karmhed/SvD/SCANPIX

Flickorna vid Svenstaviks skola har betydligt bättre studieresultat jämfört med pojkarna. Nu vill Skolinspektionen veta hur kommunen ska bli bättre på att följa upp och analysera elevernas studieresultat.

Annons

Förra året blev 88 procent av flickorna i årskurs nio på Svenstaviks skola godkända i alla skolämnen. Samma siffra för de jämnåriga pojkarna är 57 procent.

Siffrorna fram går av en granskning av Svenstaviks skola som Skolinspektionen låtit göra. Granskningen är en del av ett landsövergripande projekt där ett flertal skolors uppföljning och utvärdering av kunskapsutveckling har kartlagts.

Skolinspektionen har under sin granskning kommit fram till att Svenstaviks skola har vissa brister som nu måste åtgärdas. Skolinspektionen vill bland annat att rektorerna ska se till att elevernas kunskapsresultat följs upp och analyseras mer systematiskt.

I dag är det främst högstadieelevernas resultat i svenska, engelska och matematik som följs upp. Men uppföljningsarbetet måste påbörjas redan i tidig ålder samt inkludera alla ämnen, anser Skolinspektionen.

Karin Flodin är barn- och utbildningschef i Bergs kommun. Hon håller med om att skolan måste bli bättre på att följa upp studieresultaten.

– Jag tror att det i och med de obligatoriska skriftliga omdömena redan från förskoleklass kommer att göra det enklare för den pedagogiska personalen att följa utvecklingen, säger hon.

Dessutom måste Svenstaviks skola skapa rutiner för vilka åtgärder som ska sättas in när resultaten analyserats, anser Skolinspektionen i sin granskning. Även här instämmer Karin Flodin i kritiken.

– Vi stirrar oss i bland blind på studieresultatet för den enskilda eleven, men så ska det inte vara. Om vi lär oss att analysera i ett bredare perspektiv går det att se om det är en viss metod, vissa gruppsammansättningar eller vissa lärare som ökar chanserna för bättre resultat, säger hon.

Före den 3 juni vill Skolinspektionen ha svar från Bergs kommun hur de tänker åtgärda bristerna på Svenstaviks skola. Och enligt Karin Flodin kommer arbetet att påbörjas snarast. Men det är inte bara Svenstaviks skola som kommer att involveras i omställningsarbetet.

Trots att det är Svenstaviks skola som specifikt har granskats vill Karin Flodin lyfta problematiken till en kommunövergripande nivå.

– Det är här är ingenting som är unikt för Svenstaviks skola. När vi ska arbeta med frågorna vill jag därför involvera alla skolor i kommunen, säger hon.

Mer läsning

Annons