Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Bergs framtida äldreomsorg se ut

/
  • Medborgarna kan få ett stort ansvar för äldreomsorgen i Berg i framtiden. ”Bergs kommun behöver en äldreomsorg med ett mer varierat utbud. För att vi ska klara framtidens krav är vi beroende av medborgarnas delaktighet”, säger vård- och omsorgschef Helen Rikardsson, som i går presenterade den äldrestrukturutredning hon arbetat med det senaste halvåret.

De äldre i Berg blir allt fler och lever allt längre. För att klara framtidens krav på äldreomsorgen föreslås nu byalag, föreningar och medborgare ta ett större ansvar.

Annons

– Bergs kommun behöver en äldreomsorg med ett mer varierat utbud. För att vi ska klara framtidens krav är vi beroende av medborgarnas delaktighet, säger vård- och omsorgschef Helen Rikardsson, som i går presenterade den äldrestrukturutredning hon arbetat med under senaste halvåret.

I utredningen konstaterar Helen Rikardsson att Bergs kommun just nu står inför ett vägskäl. Antingen fortsätter kommunen att bedriva äldreomsorg på samma sätt som i dag, eller också satsar man mer förebyggande.

– Det finns många som sitter ensamma i sina stugor, vilket skapar otrygghet och ohälsa. Genom att arbeta förebyggande med hembesök och serviceinsatser senareläggs behovet av vård- och omsorg, säger Helen Rikardsson.

I ett långt perspektiv tror hon att det dämpade vårdbehovet också kommer att märkas i kommunkassan.

Och det är här som medborgarna kan få ett stort ansvar över sina medmänniskor.

I utredningen rekommenderar Helen Rikardsson att kommunen arbetar utifrån dialoger med medborgarna på återkommande byträffar där de lokala byalagen och föreningarna engageras i det lokala arbetet.

– Vi har en stark bykultur i Berg, vilket går att ta till vara på, konstaterar Helen Rikardsson.

Vidare skriver hon i utredningen: ”kraven att själv kunna ha insyn och påverka utformningen på sin vård och omsorg ökar, varför former för brukarråd, anhörigråd och medborgarråd behöver utformas”.

Helen Rikardsson exemplifierar förslaget med den metod som Rättviks kommun i Dalarna arbetar efter. Där står enskilda byalag eller föreningar som huvudman för vissa verksamheter.

I går presenterades strukturutredningen för vård- och socialutskottet. Nu ska den omfattande utredningen ut på remiss. Förutom att rapporten kommer att skickas till de politiska partierna, de fackliga organisationerna och pensionärsorganisationerna, inbjuds övriga berörda att svara på remissen. Från och med nästa vecka kommer hela rapporten att finnas på kommunens hemsida.

Under senhösten förväntas politikerna ta ett slutgiltigt beslut i frågan.

– Det här handlar om så smycket mer än äldreomsorg. Politikerna måste fatta ett inriktningsbeslut där frågor som bostadsutveckling och kollektivtrafik också ingår, säger Helen Rikardsson.

Samtidigt som den nya vårdmodellen för äldreomsorgen håller på att arbetas fram har kommunen också börjat titta på fler alternativa driftsformer. Bland annat kan vårdtagarna i framtiden komma att få välja om kommunen eller något annat företag ska utföra vissa servicetjänster i hemmet.

Mer läsning

Annons