Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljödomstol får granska VA-verk

Fiskevårds- och samfällighetsföreningarna i Rätan överklagar beslutet att låta kommunen släppa ut avloppsvatten i Eggen. Nu skjuts byggstarten av VA-anläggningen upp ytterligare.

Annons

I mitten av februari avslog miljödomstolen i Östersund alla överklaganden rörande reningsverket i Utanbergsvallarna.

Miljödomstolen konstaterade att Bergs kommun har tittat närmare på flera alternativ och valt det bästa utifrån både ekonomisk och miljömässig synpunkt, det vill säga infiltrationssystem med utsläpp i naturmiljöområdet Eggen.

Men Rätans fiskevårdsförening och Rätans samfällighetsförening, två av de organisationer som låg bakom överklagandena, håller inte med miljödomstolen om att Eggen är det bästa alternativet. Nu har de överklagat beslutet till Miljö- överdomstolen.

I sin överklagan påpekar de båda organisationerna ännu en gång hur olämpligt det tycker att infiltrationssystemet är. ”En infiltrationsanläggning i Eggen kommer på sikt att helt fördärva den unika isälvsavlagringen i grundvattnet och göra den troligtvis helt obrukbar för berörda byar”, skriver de båda föreningarna i sin gemensamma skrivelse.

Samtidigt vidbehåller både Rätans fiskevårdsförening och Rätans samfällighetsförening att det förslag de presenterade, med placering i Älderåmagasinet, är det bästa.

Överklagandet till nästa instans innebär att Bergs kommun ännu en gång måste skjuta upp byggstarten av reningsverket.

Mer läsning

Annons