Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot utsläpp av borrslam i jakten på uranet

/
  • Byn Vattjom där Paul Börjesson bor ligger mitt i ett intressant område som mineralbolagen undersöker på väg mot att få uranbrytningstillstånd.

Fastighetsägare som berörs av mineralprospekteringar i Ovikenområdet ifrågasätter hur slam och vatten, med borrester av uran, hanterats i samband med borrningarna.

– Vid de borrhål jag tittat på så fanns inga säckar för uppsamling. Borresterna och kylvattnet släpptes rakt ut, säger lantbrukaren Paul Börjesson.

Annons

Uran är ett av de grundämnen som intresserar mineralbolagen Continental Precious och Aura Energy.

– Under tre år har 230 borrhål gjorts i hela området, säger Paul Börjesson och ser sig om i terrängen strax utanför hans by.

Byn Vattjom ligger inom de beviljade undersökningstillstånden. Hittills har borrhålen gjorts utanför byn. Några hål i byns utkanter är också gjorda. Undersökningstillstånd finns för att borra även inom byns öppna yta.

– Bolaget får borra så mycket dom vill för mig men då ska dom inte släppa ut en droppe vatten i fortsättningen, säger Paul Börjesson.

På hans marker har bolaget Continental Precious borrat några av hålen. Fyra områden som tillhör Paul Börjesson berörs av tillstånden för mineralprospekteringarna.

– Vid de borrhål jag tittat på så fanns inga säckar för uppsamling. Borresterna och kylvattnet släpptes rakt ut, säger Paul Börjesson.

– Vid ett hål stod borrvattnet kvar i skogen cirka 40 meter från en bäck där det borrades på våren 2008 och vattnet sökte sig nedåt i terrängen.

– På en del ställen borrades det med en uppsamlingssäck men det rinner ut ändå när vatten flödar över säcken, hävdar Paul Börjesson som pratade med personal från Continental Precious då företaget borrade i området.

Enligt Paul Börjesson har han uppfattat att länsstyrelsen gett honom helt olika besked när det gäller tillämpningen av borrningarna.

– En tjänsteman var mycket säker på att om det inte står i ansökan att bolaget borrade efter uran då kunde länsstyrelsen inte förbjuda att borrester spreds runt hålet och i vattendragen, säger Paul Börjesson om de muntliga uppgifter han fått i den delen.

– Om bolaget ansökt om att borra efter vanadin och molybden skulle de alltså ha friare händer när det gäller borrkaxet.

Han skrev till landshövding Britt Bohlin och fick svar före jul. Ett svar som han anser innebär en helt annan hållning från länsstyrelsens sida i samband med mineralprospekteringarna i Ovikenområdet.

I det skriftliga svaret framgår att samråd hållits i juli 2006 med anledning av provborrningarna. Länsstyrelsen hade inget att invända under förutsättning att vissa villkor följdes. Borrester skulle deponeras så att de inte påverkade våtmarker eller vattendrag. Kylvatten skulle hanteras så att yt- eller grundvatten inte förorenades.

– I praktiken har jag sett hur de släppt ut alltihopa, säger Paul Börjesson. Varför vet inte den tjänsteman på länsstyrelsen som jag först pratade med att inget får släppas ut? undrar han med hänvisning till hur det här formulerats vid samrådet.

– Tillämpningen av detta har skötts enormt dåligt. Jag vill vara säker på att spår av uran inte kommer ut i naturen.

Mer läsning

Annons