Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klartecken för nytt kraftverksbygge

Miljödomstolen ger Jämtkraft tillstånd att riva det gamla kraftverket vid Billstaån i Bergs kommun och bygga ett nytt på samma plats.

Annons

Klartecknet kommer trots Fiskeriverkets varning om att åtgärderna kommer att leda till skador för fisket.

Billstaån är belägen mellan sjön Näkten och Storsjön söder om Hackås tätort. Ån, som avvattnar Näkten till Storsjön, är ca 1,5 km lång.

Billsta kraftstation byggdes av dåvarande Hackås-Näs AB i två omgångar, dels 1911 med ett aggregat och dels 1921 då aggregat två tillkom.

Enligt miljödomstolen framgår det av utredningen att skadorna och olägenheterna av den ansökta verksamheten blir måttliga, i jämförelse med nuvarande förhållanden.

Fördelarna med verksamheten är fler, från allmän och enskild synpunkt, än kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.

Miljödomstolen konstaterar att de ansökta åtgärderna för ombyggnaden kan tillåtas enligt miljöbalken.

Tillstånd ska därför beviljas.

Kammarkollegiet har krävt att en fiskväg ska byggas om Jämtkraft får tillstånd till bygget.

Men enligt miljödomstolen medför nybygget ingen försämring för fiskvandring jämfört med nu. Kammarkollegiets förpliktande för Jämtkraft att anlägga en fisktrappa kan därför inte bifallas.

Fiskeriverkets har framhållit att utloppskanalen utnyttjas för lek och uppväxt av fiskarter som öring och sik när kraftverket är i drift.

Rensningar och schaktningar för ett nybygge kommer att försämra detta.

Från miljödomstolens sida har man kommit fram till att åtgärderna inte orsakar permanent skada på fisket, möjligen temporärt i samband med utgrävningen.

Det kan i så fall kompenseras med fiskebiologiska åtgärder, som Jämtkraft åtagit sig att utföra i samråd med Fiskeriverket, och genom betalning av fiskeavgift.

Mer läsning

Annons