Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Församlingar tvingas sälja kyrkor

Flera församlingar i Jämtlands län kan tvingas sälja sina kyrkor. I takt med att antalet medlemmar minskar blir det allt svårare för församlingarna att ha råd att ha kvar sina kyrkobyggnader.

Annons
Kostnaderna för vård och underhåll av kyrkor är en tuff utgift för många mindre församlingar inom Härnösands stift. Och främst handlar det om församlingar i glesbygden.
Rickard Isaksson är stiftsantikvarie och berättar att problematiken är starkt förknippad med att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar. Han berättar också att många församlingar inte skulle ha råd att ha kvar sina kyrkor om inte staten gick in med ekonomisk hjälp.
- I dag får vi en kyrkoantikvarisk ersättning från staten för att vårda och underhålla våra byggnader. Men om den försvinner så får vi stora problem. Då kommer det att försvinna kyrkor i stiftet, säger han.
Rickard Isaksson berättar att det statliga bidrag som kallas för kyrkoantikvarisk ersättning finns till och med år 2010. Om eller hur mycket pengar som kommer att delas ut därefter är mer osäkert.
I Södra Jämtlands kyrkliga samfällighet är man väl medveten om problemet. I samfälligheten ingår sju församlingar och förvaltningen ska med relativt små skatteintäkter sköta underhållet av de tio kyrkorna. Fortsätter utvecklingen med minskade skatteintäkter kan ett par av kyrkorna komma att behöva avyttras i framtiden.
- Det är inte möjligt med så lite folk att ha för många kyrkor. Att sälja i dag skulle väl vara lite drastiskt men har man inte pengar i framtiden så måste man ju lösa problemet, säger Jon Olofsson som är ansvarig för fastigheterna inom samfälligheten.
Han tar Åsarna gamla kyrka som ett exempel. Kyrkan används vid några få tillfällen varje sommar och Jon Olofsson säger att det i framtiden inte är helt givet att församlingen har råd att ha kvar den äldre kyrkan.
- I Åsarna har vi ju en gammal och en ny kyrka. Där är det inte så lätt att få pengarna att räcka. Utan bidrag skulle det till exempel inte vara möjligt och vi fullgör ju uppgiften gentemot församlingsmedlemmarna med bara en kyrka.

Mer läsning

Annons