Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiskevårdsområdesförening rasar över domstolens beslut

/
  • Hans-Erik Andersson och Karl-Ivar Olsson, ordförande och sekreterare i Storsjön-Bergs fiskevårdsområdesförening, vill att det byggs en fisketrappa i samband med att Jämtkraft bygger nytt kraftverk i Billstaån. Foto: Sandra Högman

Trots att fisket kan skadas får Jämtkraft bygga nytt kraftverk i Billstaån. Beslutet får Storsjön-Bergs fiskevårdsområdesförening att se rött. – Ett märkligt beslut, säger ordförande Hans-Erik Andersson.

Annons

I går berättade LT att miljödomstolen i Östersund godkänt Jämtkrafts ansökan om att riva det nuvarande kraftverket i Billstaån, som förbinder sjön Näckten och Storsjön, och ersätta det med ett nytt. Miljödomstolen struntar därmed i Fiskeriverkets varning om att bygget kan leda till skador på fisket.

Storsjön-Bergs fiskevårdsområdesförening hade i domstolen yrkat på att en fungerande fisketrappa skulle utgöra ett villkor för att Jämtkraft skulle få tillstånd att bygga. Även Kammarkollegiet har ställt ett sådant krav.

Men enligt miljödomstolen medför bygget ingen försämring för fiskvandringen jämfört med nu och eftersom det inte finns någon fiskeväg i dag har yrkandena avslagits.

– Vi känner oss totalt överkörda. Det bästa vore om den gamla vattendom som reglerar det här området hade omförhandlats, säger Hans-Erik Andersson.

Han får medhåll av Kjell Simonsson, styrelseledamot i Storsjön-Bergs fiskevårdsområdesförening:

– Även om beslutet var rätt väntat går det nästan inte att beskriva hur illa på alla sätt och vis det här är. Vi har aldrig motsatt oss själva bygget av kraftverket, men vi anser att en fisketrappa måste byggas för att få ett naturligt bestånd av, framför allt, öring.

Om en fisktrappa skulle byggas i anslutning till kraftverket skulle fisken få större lekområden och därmed större chans att föröka sig, menar Simonsson.

– I Storsjön, som är mycket påverkat av kraftverk, är många naturliga öringsbestånd förstörda. Det kompenseras genom att öring planteras ut. Men kvalitén på den fisken är inte lika god. Vi har arbetat många år för att få till naturliga bestånd, säger Kjell Simonsson.

– Okej att miljödomstolen inte har koll. Men det är bedrövligt att Jämtkraft inte förstår vilken good will det skulle kunna vara för dem att bygga en fiskeväg, fortsätter han.

Nu funderar Storsjön-Bergs fiskevårdsområdesförening på att överklaga miljödomstolens beslut.

– Vi har inte talat med vår advokat ännu och därför inte tagit ställning om vi ska överklaga eller inte. Men jag har svårt att se att vi skulle svälja det här rakt av, säger Kjell Simonsson.

Mer läsning

Annons