Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Väntar med beslut om 215 nya fritidshustomter i Storlien

/

Ska Lars Nilsson få ta upp ett nytt helt orört fjällområde i Storlien för tomtexploatering? Den frågan skulle kommunstyrelsen i Åre ta ställning till i går – men det blev inget beslut. Ärendet återremitterades.

Annons

Denna gång handlar det om området söder om E14, del av fastig heten Storlien 1:41, bestående av området intill och öster om Sandtjärnarna. Där har Lars Nilsson begärt att få planlägga cirka 60 hektar för en jätteexploatering på 215 fritidshustomter på mellan 750 och 900 kvadratmeter styck.

Området, som hittills varit helt oexploaterat, är naturreservat och räknas som riksintresse för friluftsliv, här råder nybyggnadsförbud och skydd för landskapsbilden enligt gamla naturvårdslagens paragraf 19.

Det är också ett kärnområde dit såväl bybor som turister beger sig för vandring, skidåkning och rekreation. Ett ja till planläggning här lär därför knappast få stå oemotsagt av dessa grupper.

I beslutsunderlaget till kommunstyrelsen skriver stadsarkitekt Björn Reuterswärd att området ligger så till att det behövs omfattande sprängning och andra markingrepp för att dra dit vägar och VA. En miljökonsekvensbeskrivning kommer sannolikt också att behövas eftersom planen är så omfattande och området så orört.

Men han tycker också det är viktigt att Storlien utvecklas som turist- och gränssamhälle. Området ska bygga på ”långsiktig hållbarhet”. Hans rekommendation är att tillåta exploateringen, om den blir 21 tomter mindre.

Kommunstyrelsen var dock inte beredd att fatta något beslut om saken i går. Det blev återremiss. Frågan ska tas upp igen först när kommunstyrelsen fått kompletteringar i beslutsunderlaget.

– Vi ska ta fram gamla beslut och diskussioner och se ordentligt vad vi sagt tidigare. Och om vi sedan ska fatta något beslut om det här vill vi ha en karta som är mer riktig, säger ks-ordförande Eva Hellstrand, c, till LT.

Kartan i beslutsunderlaget kom nämligen från sökanden och visade hur Nilsson ville bygga.

Men politikerna vill ha en karta över just det område kommunen i så fall kan tänka sig tillåta exploatering i.

– Vi har ju sagt att området kring Sandtjärnarna ska vara fredat, säger Hellstrand, som är väl medveten om hur kärt och betydelsefullt området är för både bybor och turister.

I nuläget vill hon inte svara på om kommunen kan tänka sig att tillåta exploatering av området öster om Sandtjärnarna, om marken runt tjärnarna sparas för rekreation.

– Vi tar det när vi får tillbaka underlaget mer genomarbetat, säger hon.

Mer läsning

Annons