Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Starkt motstånd mot bollplan på kyrklägdan

/
  • Opinionen mot en fotbollsplan på kyrklägdan i Åre blir allt starkare. Åre gamla kyrka är en kulturklenod som ska vårdas, inte störas, anser både Årebor och turister. Foto: Elisabet Rydell-Janson

Motståndet är kompakt och kritiken inte nådig mot kommunens förslag att bygga en fotbollsplan på kyrklägdan intill Åre gamla kyrka. Att kyrklägdan är helig mark för både bybor och myndig-heter står klart sedan planprogrammet varit ute på samråd.

Annons

Bland de 15-tal yttranden som kommit in från myndigheter, grannar och andra berörda vid samrådstidens slut går det inte finna ett positivt utlåtande för en fotbollsplan på Åres kyrklägda.

I princip kan de sammanfattas i en mening: skrota förslaget och hitta en annan placering.

Både länsstyrelsen och länsmuseet påpekar att förslaget inte är förenligt med riksintresset för kulturmiljövård. Länsstyrelsen hotar också med överprövning om ärendet går vidare till detaljplanering. Vidare påminner de om att exploatören då också måste bekosta en arkeologisk undersökning.

Vägverket har inget att erinra utifrån väghållaransvar – men tycker också att kommunen borde hitta ett annat bättre ställe ”som inte inkräktar på en värdefull kulturmiljö, tillåter en effektiv trafikförsörjning och inte begränsar möjligheterna till utvidgning”.

Om myndighetsyttrandena håller en saklig och dämpad ton så är de privata inläggen fulla av känslor och starka ord, som ”häpnad och förtrytelse”, ”märkligt”, ”utomordentligt dåligt” och ”Förstör inte byn mer!”

”Hur ska hurrarop och begravningsceremonier kunna samsas inom Åres sista förstörda område?” undrar en granne, som tänker ta sin familj och flytta om förslaget blir av.

En annan skriver:

”Genomförs denna plan skämmer Åre kommun ut sig rejält inför hela Sverige!”

Berörda föreningar är djupt kritiska. För Åre by och turistförening är kyrkan ”en kulturklenod värd att bevara och vårda”; då behövs de öppna ytorna runt kyrkan som en fredad zon.

– Förpassa hela idén till papperskorgen! föreslår kyrkorådet, som också konstaterar att motståndarna till förslaget är fler och starkare än anhängarna.

De grundar detta på det intensiva lobbyarbete av ”neutrala kyrkotillhöriga” som under hösten gav nära 700 namnunderskrifter mot förslaget. Namnlistorna lämnades in till kommunen och ingår nu bland de övriga samrådsyttrandena.

Kommunstyrelsen ska nu besluta om hela förslaget ska skrotas eller om plankontoret ska gå vidare och göra en detaljplan för området.

Mer läsning

Annons