Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Splittrad syn på utsläppen i Vikverket

/
  • Än är det oklart hur det blir med det biologiska steget på det utbyggda reningsverket i Vik. Åre kommuns avgående tekniska chef Jan-Åke Lindroth säger att det jobbas intensivt med frågan. Men något förslag finns inte än. Ett biosteg skulle innebära en ytterligare investering på cirka sju miljoner. Foto: Elisabet Rydell-janson

Åre kommun och läns- styrelsen har olika syn på hur man ska mäta utsläppen från det uppgraderade reningsverket i Vik utanför Åre. Det har lett till ett långdraget överklagningsärende, som just nu ligger hos miljö- överdomstolen.

Annons

I grunden handlar det om Vikverket ska få sin biologiska reningsdel, som prutades bort 2006. Det skulle innebära en investering på ytterligare cirka 7 miljoner kronor i ett redan kraftigt fördyrat projekt, som tvingat Åres kommunledning att frångå sitt principbeslut att inte låna till investeringar.

Sara Rhensbo, VA-ingenjör på kommunens tekniska kontor, förklarar hur biosteget påverkar målet:

– Om det byggs behöver vi inte fortsätta överklaga.

Målet har pågått sedan december 2007 då kommunen överklagade länsstyrelsens beslut om tillståndet för det nya Vikverket. Ärendet har nått miljööverdomstolen, dit Åre kommun före jul ansökte om prövningstillstånd men begärde en månads tidsfrist med skälen.

Knäckfrågan är hur Vikverkets utsläpp ska mätas och hittills har kommunen inte fått mycket gehör. Miljödomstolen, vars dom kom före jul, gick mestadels på länsstyrelsens linje.

Sara Rhensbo förklarar:

– Det handlar om att vi har fått ett tillstånd som vi sökt enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet, som reningsverken står för. Då förbinds man av ett antal villkor, bland annat vilka halter utsläppen får bestå av, bland annat ett för BOD, som står för halten organiskt material som får finnas kvar i vattnet efter rening.

Enligt Rhensbo är det just haltberäkningen av BOD som är kruxet.

– När man har ett kemiskt direktfällningsverk som i Åre, då klarar man inte att styra en process, styra på halt, utsläpp av BOD. Det krävs ett biosteg för det och det blev ju bortprutat 2006.

Så kravet är anpassat efter ett reningsverk med biosteg?

– Ja. Exakt.

I gamla tillståndet fick Vikverket släppa ut 35 mg BOD per liter renat vatten. Det ville Länsstyrelsen sänka till 15, men miljödomstolen ansåg att 35 mg räckte.

Men inte ens det klarar Vikverket i dag, inte utan det biologiska steget, som enligt Rhensbo prutades bort då inget uttalat krav på sådan rening kom.

– Vår ambition var ju att bygga ett fullvärdigt verk som klarade även framtidens krav. Men då inget EU-krav förelåg 2006 ansåg vi att vi kunde pruta bort det. Nu är frågan om vi ska bygga bioreningssteget eller om vi kan rymma det inom projektet på något sätt. Byggs det inte drivs målet vidare.

– För vi kommer inte att klara 35 BOD heller, säger Rhensbo, som finner det konstigt att myndigheten sätter utsläppsvillkor som kommunen inte kan uppfylla.

Kraven borde gälla föroreningar kommunen rent tekniskt kan rena och därmed uppfylla. Särskilt som verket går på halvfart - drevs det fullt ut skulle man ha en utsläppsrätt på 100 ton BOD per år. I dag släpper det ut 52.

– Och så länge vi inte kommer upp i 100 ton BOD per år - inte halt - så anser jag att vi inte ska behöva bygga ett biosteg, säger Rhensbo.

Mer läsning

Annons