Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftledningsbygge sargar känslig fjällmiljö

/
  • När Eltel-anställda struntade i uppsatta villkor och körde med tunga maskiner på otjälad mark blev det djupa sår i markerna längs kraftlednings                   gatan. Länsstyrelsen tog de här bilderna vid en inspektion i höstas.Foto: Länsstyrelsen

Stora skador på naturen – javisst. Men att vi försökt lämpa över ansvaret, att ingen vill ta ansvar, eller att vi inte gjort något, det stämmer inte, säger Martin Jakobsson, som handlägger Nealedningen på länsstyrelsens naturskyddsenhet.
– Det är väl snarare så att vi har varit ganska aktiva med tillsyn när det gäller den nya ledningen.

Annons

Så sent som i onsdags var Martin Jakobsson ute och inspekterade ledningsgatan. I dag ska han ut igen, denna gång i sällskap med Svenska Kraftnäts högsta ledning, inklusive generaldirektör Mikael Odenberg, som kom till Åre i går för att göra sin första stora ledningsinspektion.

De ska flyga helikopter, men själv föredrar han att gå på marken. Man ser bättre då, anser han.

Jakobsson har delade meningar om debatten som uppstått om ledningsbygget. Det är inget snack om att det blev stora skador när Kraftnäts entreprenör Eltel lät sina anställda köra tunga fordon på otjälad mark, stick i stäv med åtgärdsprogrammet i miljökonsekvensbeskrivningen.

– Ja, det blev mycket värre, eller det blev värre, skulle jag vilja påstå, än vad som skrevs i MKB:n eftersom förutsättningarna ändrades flera gånger under projektets gång.

Från hans synpunkt är påverkan på naturmiljön värst, att man inte tittat på miljön för fågellivet eller vattendrag, särskilt Åreälven och Enan som är Natura 2000-områden.

MKB:n var ett väldigt ambitiöst och gediget arbete som tyvärr inte kommunicerades ända ner till arbetarnivå.

– Men den är ju framtagen för olika myndigheter och privatpersoner, för att de ska få en uppfattning och kunna lämna synpunkter. Det är inget vettigt dokument för arbetsledare och maskinförare att ha med sig ut, det fungerar inte.

Därför skrev han att åtgärderna skulle säkerställas på ett mer hanterbart sätt, med avprickningslistor. Men det var innan Kraftnät hade bestämt huvudentreprenör.

Sedan kom Eltel.

– De hade de väldigt stor personalomsättning, och många klarade inte att hålla miljökraven när det gäller körning i terrängen. Det är alltså arbetslag som har fått sparken direkt.

I dag har entreprenören anlitat Skogsstyrelsen som konsult och Jakobsson menar att hela processen stramats upp. Och på något sätt ska skadorna återställas – där det går.

Att länsstyrelsen och energimarknadsmyndigheten, (som är berörd myndighet eftersom kraftledningar prövas enligt ellagen) försökt skylla på varandra håller han inte med om.

Tvärtom kontaktade han tidigt Naturvårdsverket för att få veta vilket bemyndigande länsstyrelsen hade.

– Det är inte kul att ställa en massa villkor och sedan i domstol få höra att man inte hade bemyndigande att ställa de kraven, säger Jakobsson.

Han tillägger att miljöbalken gäller parallellt med andra lagar och man kan alltid bedriva tillsyn över verksamheter som ligger inom miljöbalkens ram, med stöd av de hänsynsregler och tillsynskapitel som finns där.

– Det är utifrån den möjligheten som vi har bedrivit tillsyn, säger Jakobsson.

Mer läsning

Annons