Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftledning en hälsorisk

/
  • Det nya området ligger i brant och väglös terräng ovanför Stugvägen, som syns på bilden, med utsikt mot fjällkedjan på andra sidan Åredalen. Foto: Elisabet Rydell-Jansson
  • Jämtkrafts huvudledning på 130 kilovolt skär genom Åredalen och kommer alltför nära exploateringsområdets norra del anser kommunens miljökontor.

Så nära en kraftledning bör man inte bygga. Det är en av många synpunkter som kommit in under samrådet angående detaljplanen för nya fritidshustomter vid Duveds semesterby.

Annons

Planen gäller åtta nya fritidshustomter som exploatören, en privatperson från Åre, vill bygga i nordvästra delen av Duveds semesterby, som ligger på fjällsluttningen ovanför E14 direkt öster om Duveds skidområde.

Området är brant och väglöst och avgränsas uppåt av Jämtkrafts huvudmatarledning på 130 kilovolt som skär genom hela Åredalen och försörjer dalen med ström.

Det är just detta som fått Åre kommuns miljökontor att intressera sig för ärendet. De anser att delar av planområdet ligger för nära kraftledningen. Bakgrunden är att elström i ledningar och transformatorer ger upphov till magnetfält och hälsoriskerna är inte helt utredda. Exempelvis finns osäkerhet om sambandet mellan magnetfält och barnleukemi.

Det finns visserligen inga gränsvärden satta men miljökontoret vill följa alla berörda myndigheters rekommendationer att inte bygga nya bostäder och skolor där sådana magnetfält bildas.

Det innebär i detta fall att inga hus byggs inom ett avstånd på cirka 40 meter från Jämtkrafts ledning.

Stadsarkitekt Björn Reuterswärd anser dock att hälften – 20 meter – kan vara nog. I det särskilda utlåtande där han sammanställt synpunkterna från samrådet påpekar han att det här handlar om fritidshus.

Därför kommer det sannolikt inte att bli någon konstant elektromagnetisk exponering året runt. De närmaste husen hamnar cirka 20 meter från ledningen och eventuella uteplatser byggs troligen i söderläge från husen och därmed längre bort, menar Reuterswärd.

Han ändrar ändå planförslaget så att marken närmast ledningen blir klassad som ”naturmark” istället för ”tomtmark som ej får bebyggas”. På så vis kan marken inte tillfalla fastigheterna.

Flera synpunkter kommer från de stugägare i området som blir grannar med de nya husen. De gäller främst den väg som måste byggas till det nya området.

Vägen skulle utgå från Stugvägen vid Bäckstigens fot och slingra sig serpentinaktigt upp för branten. Stugägare nedanför Stugvägen oroar sig över avglidningar, störande billyktor, lera och vattenavrinning.

Norr om Stugvägen är man rädd att den nya vägen ska strypa åtkomsten till gång- och skidvägarna Bäckstigen och Granstigen som de använder för att nå sina hus.

Där har Reuterswärd gått dem till mötes och gjort vissa ändringar. Den nya vägen ska börja längre österut och Bäck- och Granstigen ska i fortsättning kunna nyttjas även som biltillfarter.

På torsdag ska miljö- bygg- och räddningstjänsten ta upp ärendet.

Mer läsning

Annons