Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Copperhill är värt 250 miljoner

/
  • Hotellet värderades väntat nog lågt. Men rekonstruktören Mikael Kubu tror fortfarande på en positiv lösning för Copperhill Mountain Lodge. Intressenter finns det gott om, säger han. Foto: Elisbet Rydell-Janson
  • Att hotellet är stängt och vd:n avgått är inte så dramatiskt som media gjort det till, menar rekonstruktören Mikael Kubu, som tar för givet att hotellet öppnar till vintern igen.

I går ansökte Copperhill Mountain Lodge AB om tre månaders förlängning av den företagsrekonstruktion som pågått sedan i februari. Samtidigt står det klart att hotellet värderas till cirka 250 miljoner kronor – vilket innebär att fordringsägarna troligtvis kan räkna med högst 30 procent av sina fordringar.

Annons

Bolagets förlängningsansökan, undertecknad av den ene ägaren Pieter Kat, skickades in till tingsrätten i går tillsammans med ett brev från rekonstruktören Mikael Kubu där han tillstyrker ansökan.

Kubu anger två skäl: dels har inget framkommit som motstrider förlängningsansökan, dels skulle det medföra konkurs för hotellet om rekonstruktionen upphör nu.

I ansökan står också svart på vitt vad resultatet blev av den värdering som Värderingsinstitutet i Östersund gjort av fastigheten: inklusive inventarier är värdet på hotellet 250 miljoner kronor, med en marginal på plus eller minus 50 miljoner.

Det är alltså mindre än hälften av det bokförda värdet på 650 miljoner kronor.

Med den låga värderingen kan fordringsägarna endast räkna med en utdelning på 25-30 procent av sina fordringar. Ackordslikviden räknar man med att kunna finansiera genom att fastigheten ombildas så att man kan sälja ut de större lägenheterna i hotellet.

– Man gör en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, vilket innebär att man säljer vissa lägenheter i hotellet till tredje man för att kunna betala fordringsägarna, säger Kubu till LT.

Om detta skulle ta så lång tid att det inte hinns med inom rekonstruktionen kommer man att finansiera ackordslikviden genom lån med hotellet som säkerhet. Sådana förhandlingar med kreditgivare pågår.

Mikael Kubu låter fortfarande positiv och påpekar att det inte alls är särskilt dramatiskt att hotellet stängts, det gör många hotell i Åre under sommaren, menar han.

Att det ska öppnas igen tar han för givet och flera alternativa lösningar utreds inom rekonstruktionen:

– Man utreder vem som ska drifta hotellet när det öppnas igen, ska man göra det själv eller lägga ut på entreprenad till någon annan. Man utreder också möjligheten att avyttra hotellet, säger Kubu.

Enligt Kubu finns det ingen brist på intressenter. Han fortsätter:

– Det spåret man väljer är det som innebär det bästa utfallet för fordringsägarna.

I ansökan påpekas också att om tingsrätten avslår ansökan om förlängning skulle det innebära att antingen bolaget eller en borgenär ansöker om konkurs.

I så fall skulle oprioriterade borgenärer få betydligt lägre utdelning än vad bolaget har för avsikt att erbjuda. Totalt har hotellet obetalda borgenärsskulder på cirka 90 miljoner kronor till drygt 300 fordringsägare.

Nästa steg i processen är att tingsrätten skickar ut bolagets ansökan till fordringsägarna, som sedan har 10-14 dagar att yttra sig om ansökan. Först när det är klart fattar tingsrätten beslut om förlängd rekonstruktionsperiod.

Mer läsning

Annons