Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bybor starkt kritiska till Åre kommuns agerande i Moskogen

/
  • Kartan över Åre kommun som den ser ut i vindkraftplanförslaget, med hela Moskogenområdet grönmarkerat.  (Klicka för större bild) Karta: Åre kommun

Byborna i Slagsån, Undersåker, är upprörda över Åre kommuns hantering av riksintresset Moskogen i den vindkraftplan som Åres kommunfullmäktige ska ta ställning till om en vecka.

Annons

. I ett öppet brev till samtliga förtroendevalda kräver de att hela processen bordläggs och görs om.

Varje politiker får, förutom det sex sidor långa brevet, en nådig lunta bilagor, däribland kartor, e-postkorrespondens och andra handlingar som har relevans i ärendet.

Det är inget litet utskick byborna har gjort. Anders Danker, som har undertecknat brevet för invånarna i Slagsån och Undersåker, förklarar varför de skickar handlingarna:

– Då kan de inte säga att de inte vet. För det är vad jag ser som det egentliga problemet, att de förtroendevalda inte får rätt information, säger Danker.

Danker anser att det material kommunstyrelsepolitikerna hade att ta ställning till när de beslutade om vindkraftplanen förra veckan var ”medvetet felaktigt och förfalskat” av kommunens tjänstemän. Syftet skulle vara att få ett positivt beslut för en stor vindpark i Moskogen, och ett förbud mot byggnation i övriga kommunen.

Moskogenprojektet sågs i början som ganska okontroversiellt med få synpunkter i översiktsplanens samrådsfas. Protesterna kom först när det blev klart att JP Vind, som planerar att bygga vindparken med 40-50 vindsnurror i Moskogen, ville dra en 130 kilovolts kraftledning genom deras bygd för att transportera strömmen till Järpströmmen. Det var då Anders Danker och byborna i Slagsån och Undersåker började titta närmare på ärendet och fann de aktuella handlingarna, som de anser tyder på att det är främst Åre kommun, och inte JP Vind, som driver på för att få till stånd en vindpark i Moskogen.

De anser också att kommunen inte tagit hänsyn till deras åsikter, som de bland annat uttryckt under utställningstiden och på samrådsmöte med JP Vind tidigare i år.

De är bland annat mycket kritiska mot kommunens försök att få Energimyndigheten att utöka riksintresseområdet för Moskogen och ändra kartorna som LT berättade om i gårdagens artikel. De tycker att ansvarig tjänsteman, vindkraftutredare Harry Westermark, överskridit sina befogenheter och aktivt verkat för att JP Vind skulle få förmåner de inte borde haft.

Nu vill de att en opartisk utredning tillsätts för att utvärdera hans agerande. Under tiden vill de att ärendet med kommunens översiktsplan för vindkraft bordläggs och revideras. De vill alltså inte att kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om vindkraftplanen den 16 mars som planerat.

I stället bör hela processen, enligt dem, revideras.

– Vi vill ju bara att alla fakta ska komma fram, säger Anders Danker.

Harry Westermark har, som LT också berättade i går, svarat på beskyllningarna som han anser grundlösa. Han vidhåller att han inte alls agerat otillbörligt.

Mer läsning

Annons