Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bollplanen på kyrk-lägdan ut på samråd

/
  • Detalj ur plankontorets illustration i planprogrammet som visar hur bollplanen ska placeras.
  • Åre kommuns planprogramsförslag följer till stor del Johan Forsgren och andra Åreföräldrars förslag tidigare  i höstas. Foto: Johan Forsgren

Åre kommuns nya planprogram för en bollplan på kyrklägdan i Åre är något mot-sägelsefull: landskapsbilden ändras, det blir höga slänter, högt ljud, mycket trafik, många bilar och människor - men ingen betydande miljö-påverkan.

Annons
Det är Åre kommuns plankontor och stadsarkitekt Björn Reuterswärd som nu har lämnat ifrån sig ett planprogram - den första delen i detaljplaneringen för en fotbollsplan på kyrklägdan i Åre.
I den ovanligt kortfattade skrivelsen radar tjänstemännen först upp följderna av en sådan exploatering: riksintresset för kulturmiljö-vården påverkas negativt, landskapsbilden ändras, ingreppet medför höga slänter och om belysning kommer till kan den konkurrera ut kyrkans fasad-belysning.
Vidare kan grannboende och kyrkobesökare komma att störas av högt ljud vid match och träning, trafik, bilar och mycket folk.
Dock inte i så hög grad att satta gränsvärden för buller och luft överträds.
I nästa stycke skriver planförfattarna att det inte blir någon betydande miljöpåverkan om planen genomförs, åtminstone inte enligt kommunens preliminära uppfattning och inte i så hög grad att det behövs någon speciell miljöprövning enligt miljöbalken.
Planen kan dock stoppas om politikerna så beslutar. Motståndet mot en bollplan på kyrklägdan är större än de tidigare räknat med och så sent som förra veckan överlämnades 700 namnunderskrifter mot etableringen till kommunstyrelsens ordförande Eva Hellstrand, c.
Planprogrammet skickas nu ut på samråd där sakägare och andra berörda har till den 19 december på sig att tycka till.

Mer läsning

Annons