Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jämtkraft behöver klara regler

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det är också en fråga som kommer att påverka oss alla, oavsett vilka vi är eller vad vi gör. Alla berörs av klimatet.

Vattenverksamhetsutredningen, VVU, som regeringen tillsatte våren 2012 kom med sitt första delbetänkande i oktober i fjol. Om förslagen i utredningen skulle bli verklighet riskerar framtiden att bli mörk och varm.

Ett av förslagen i delbetänkandet är att alla vattenkraftverk som har fått tillstånd före 1999 ska prövas som om de är ny verksamhet, och att omprövning av verksamheten ska göras vart 25:e år. Det innebär i praktiken att existerande vattenkraftverk kan komma att förlora sina tillstånd och tvingas till rivning - på grund av förhållanden som tillkommit sedan de uppfördes.

För att förstå det orimliga i förslaget måste man känna till att vattenkraften är en verksamhet som bygger på extrem långsiktighet. Jämtkraft är precis färdig med ombyggnationen av Hissmofors vattenkraftverk. Kostnaden beräknas till cirka 1 miljard kronor. Det är en investering som har en ekonomisk avskrivningstid på ungefär 40 år och beräknad teknisk livslängd är uppåt 100 år. När vi tar ett sådant investeringsbeslut måste vi kunna lita på att vår rätt att äga och driva Hissmofors inte kommer att rivas upp om 25 år. Vi anser att förslaget inte tillgodoser egendomsskyddet och det skulle dessutom bidra till ökade elpriser för konsumenterna eftersom vi skulle tvingas tjäna igen vår investering på 25 år istället för 40 år.

I debatten efter delbetänkandet har energibranschen ställts mot miljörörelsen. Det är en felaktig bild. Det finns inget motsatsförhållande.

Vattenkraften är en av nyckeltillgångarna i omställningen till förnybar elproduktion. Vattenkraft är en klimatneutral, förnyelsebar energikälla och bidrar därmed till en minskning av klimatgasutsläppen. Greenpeace skriver i sin rapport Gröna Jobb från 2012: Eftersom man kan välja när man vill producera vattenkraft används den också som reglerkraft

i energisystemet. I ett framtida kraftsystem med mycket intermittent energiproduktion från exempelvis vindkraft och solenergi kommer därmed vattenkraften att spela en mycket viktig roll. När det inte blåser eller när solen inte lyser, då kan vi alltså använda vattenkraft som komplement. På så sätt har vattenkraften en viktig funktion för att stötta omställningen till klimatsmart elproduktion.

Det vore också felaktigt att påstå att vår verksamhet inte påverkar den miljö den finns i på ett negativt sätt. Det gör den. En av grundtankarna med vattenverksamhetsutredningen var att modernisera miljökraven på vattenkraften. Det är i grunden något som Jämtkraft tycker är bra. Vi har själva redan tagit egna initiativ, utöver de villkor som ställs för vår verksamhet, för att återskapa hotade biologiska värden.

Men miljöfrågorna är komplexa, de samspelar och interagerar med många andra frågor. När det gäller energi- och miljöfrågor måste det göras en bred konsekvensanalys innan beslut om förändring tas. Det är rimligt att tänka att åtgärder i våra vattendrag skall genomföras där nyttan av insatsen står i rimlig proportion till värdet av förlorad förnybar och klimatneutral el. Konsekvensanalys saknas i Vattenverksamhetsutredningen, vilket vi anser är en stor brist.

Effektiv elproduktion från förnybara källor kan och ska produceras med hänsyn till biologisk mångfald. Framtiden ska hanteras med varsamhet och då tjänar ingen på att ställa energifrågor mot miljöintresse. Det är också viktigt att påpeka att det största hotet mot biologisk mångfald är klimatförändringen, och att klimatneutral elproduktion och ren elanvändning är ett av de viktigaste medlen att begränsa och mildra denna klimatförändring.

I år firar Jämtkraft 125 år som energibolag. Vi planerar att finnas minst lika länge till. För att klara det behöver vi tydliga och stabila förutsättningar både när det gäller regler och klimat.

Anders Ericsson , Vd Jämtkraft

Tommy Borgh, Chef Elproduktion Jämtkraft

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel