Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jämställdheten ska förbättras inom föreningslivet

Jämställdheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet har analyserats under våren. Syftet är att verksamheten ska bli ännu mer jämställd i framtiden.

PricewaterhouseCoopers AB har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Östersunds kommun genomfört analysen som ska ligga till grund för framtida politiska beslut. I rapporten framkommer det bland annat att kontakten mellan föreningsliv och kommun till största delen sker mellan män. Det ses som en viktig iakttagelse i analysen eftersom det kan bidra till att kvinnors möjlighet till inflytande begränsas och därmed påverka jämställdheten i stort.

Under analysen har de framkommit att alla föreningar ser jämställdheten som en viktig fråga. De önskar vara en könsblandad förening för att höja kvaliteten på verksamheten. Dock saknas ett aktivt jämställdhetsarbete inom många föreningar. Det lär enligt dem själva bero på tidsbrist eller att det inte anses vara ett problem.

Bland de fritidsaktiviteter som är mycket dominerat av antingen tjejer eller killar nämns exempelvis gymnastik respektive ishockey. För att ändra på den strukturen föreslås i rapporten bland annat att speciella stöd från nämnden riktas till föreningar som vill jobba aktivt mot normen. Inom föreningar med verksamhetsbidrag är pojkar i majoritet, men könsfördelningen anses ändå ligga inom nivåerna för att vara jämställt.

Sammanfattningsvis konstaterar analysen att nämnden har rätt målsättningar för att skapa ett jämställt föreningsliv. Däremot finns det brister i hur målen förverkligas. Det saknas bland annat utförlig statistisk när det gäller könsuppdelning vilket också försvårat analysen. Det som efterfrågas är en ökad dialog med allmänheten om deras önskemål om förbättringar och en bredare kunskap om jämställdhet både bland politiker och anställda. En tydlig strategi behövs för att upptäcka brister i verksamheten och för att kunna ta beslut om investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Karin Thomasson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att målet med analysen är att se hur resurserna i framtiden kan fördelas mer jämställt.

– Utifrån rapporten ska vi ta fram förslag på åtgärder som vi ska jobba med, säger hon.

I september tar nämnden beslut om hur de går vidare med de punkter som anses vara viktiga att ta tag i.