Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ja till vindkraft på bygdens villkor

Nu granskas översiktsplanerna i flera av länets kommuner där vindkraftsbolag har ansökt om att bygga stora vindkraftsparker i bl.a. Åre och Härjedalen.

Här ställs energibolagens intressen och markägarnas årliga vinster mot intrång i naturen. Vindsnurrorna kan påverka de boende i bygden och växande näringar som hållbar turism i orörd natur, rennäring m ed mera.

Det är viktigt att vi vågar ifrågasätta nyttan av storskaliga vindkraftsparker i vår bygd. Vi har redan genom skogsbruk och vattenkraftsutbyggnad bidragit till landets energiförsörjning.

Denna gång kanske vi inte behöver ställa upp för de exploatörer utanför länet som vill bruka våra naturresurser till egen nytta, i detta fall bygga storskalig vindkraft. Istället bör vi överväga noga och eftertänksamt vad som är långsiktigt positivt för vår region.

I Härjedalen har nyligen förslaget om tillägg till översiktsplan varit ute på samråd och många svar med synpunkter har skickats in till kommunen. De flesta svaren har visat en negativ inställning till vindkraftsparker i Östra Härjedalen.

Detta bör man ta hänsyn till i de kommande besluten. Exempel från andra länder visar på att en långsiktigt framgångsrik utbyggnad av vindkraft bara kan ske om det finns en god acceptans för denna bland lokalbefolkningen.

Vi är för en småskalig utbyggnad av vindkraft i Östra Härjedalen. Folkpartiet i Härjedalen definierar småskalighet som grupper av upp till cirka 10 vindkraftverk inom ett avgränsat område. Frågan om ersättning från vindkraftsbolagen till kommunen bör dock först lösas.

Här krävs ett riksdagsbeslut så att reglerna om återbäring blir likadana över hela landet. Då kan både kommuner och projektörer förutse de ekonomiska konsekvenserna av en vindkraftsetablering och det uppstår inte en förhandling i varje enskilt fall.

Inga byggen av vindsnurror bör få startas förrän riksdagen har beslutat om en för hela landet enhetlig återbäring till kommunerna motsvarande minst en procent vinsten av den producerade elen.

Vi anser att tänkta områden i närheten av Lillhärdal helt ska undantas från etablering av vindkraft eftersom stora delar av lokalbefolkningen har uttalat sig mot en utbyggnad. Här finns även stora värden att bevara inom kultur, natur, turism, jakt och fiske. Inom övriga områden som Sjöarberget, Garpkölen och Norderåsen kan vi tänka oss en småskalig etablering med upp till 10 vindkraftverk per område förutsatt att grannkommunen medger att dessa områden är lämpliga.

Vi är även positiva till att kommunen själv bygger vindkraftverk som genom lokalt ägande kan tillgodose kommunens behov av billig och förnyelsebar energi. Ändringar i lagstiftningen bör även öppna upp för andra ägandeformer av småskalig vindkraft som kooperativ.

På så sätt bidrar vi till utvecklingen av förnyelsebara energikällor samtidigt som vi behåller det lokala inflytandet och makten över våra värdefulla naturresurser.

Kerstin Weimer (FP), Lars Bygdén (FP), Eva-Britt Boij (FP), Jöns-Erik Halvarsson (FP)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel